Hintahaarukka: Alkaen enintään

Laajennettu haku

Lisää Kotivertailuun

Mietityttääkö jokin? Tahdotko tietää tarkemmin KotiKylästä ja sen toimintatavoista? Alta löydät usein kysytyt kysymykset KotiKylästä. Jos et löydä sieltä vastausta, ei hätää. Voit kysyä meiltä myös laittamalla viestiä osoitteeseen heippa@kotikyla.com.

Mikä KotiKylä on?

KotiKylä on uudenlainen verkkopalvelu, jonka avulla kodin myynti ja osto sujuvat mutkattomammin, kustannustehokkaammin, turvallisemmin ja fiksummin kuin ennen.

Suurin osa kotitalouksien varallisuudesta on kiinni asunnoissa. Suomessa 70%. Asumiseen menee suurin osa keskiarvoperheen tuloista. Eikä kyse ole yksin rahasta: Perheonni ja kansanterveyskin on paljolti riippuvainen asuinpaikoista ja kodeista. Siksi on tärkeää parantaa tapaa, jolla kodit tänä päivänä vaihtavat omistajia, antaa ihmisille tietoa ja työkaluja ja pyrkiä ennaltaehkäisemään asuntokauppariitoja ja asunnoista johtuvia henkilökohtaisia kriisejä.

KotiKylä demokratisoi ammattimaisen asunto-ja kiinteistökaupan: Kuka tahansa voi hankkia kaiken tiedon, palvelut ja avun, jonka avulla voi myydä ja ostaa asuntonsa turvallisesti ja fiksusti kuin ammattilainen.

Kodin etsijät ja kodin omistajat voivat löytää toisensa KotiKylän avulla helposti. Yhtä helposti he voivat löytää oikeat asiantuntijat ja ammattilaiset, jotka voivat auttaa heitä niissä asioissa, joissa he apua tarvitsevat. Ostajat ja myyjät ovat KotiKylässä aina tasavertaisessa asemassa ja heitä autetaan ymmärtämään omat roolinsa ja lakisääteiset vastuunsa asunto- ja kiinteistökaupassa.

KotiKylä hyödyntää palvelussaan digitalisaatiota, asiakasymmärrystä ja alan tuntemusta. Koska KotiKylän ansainta ei pohjaudu perinteisten välittäjien tapaan toteutuneisiin kauppoihin, KotiKylä voi tarjota asiakkailleen aidosti puolueetonta ja asiakaslähtöistä apua ja palvelua eikä sen tarvitse pyrkiä kauppoihin keinolla millä hyvänsä.

Onko KotiKylä kiinteistönvälitysliike?

KotiKylä on verkkopalveluyritys, joka tarjoaa apua kodin etsijöille, myyjille ja vuokranantajille, ei kiinteistönvälitysliike sanan perinteisessä merkityksessä.

KotiKylä eroaa kiinteistönvälitysliikkeistä mm. seuraavasti:

  1. KotiKylä ei tee välittäjien tapaan sitovia yksinmyyntisopimuksia ja peri kaupasta välityspalkkioita.
  2. Kun välittäjät vastaanottavat myyntitoimeksiantoja, KotiKylässä ei tehdä toimeksiantoja lainkaan. Sen sijaan KotiKylässä tarjotaan mahdollsille ostajille ja myyjille palveluita, joiden avulla he – asuntokaupan juridiset osapuolet – voivat toimia ammattimaisemmin ja fiksummin asuntomarkkinoilla.
  3. Ihmisten asunnon myynti-, osto- ja vaihtoprosessit ovat useimmiten pitkiä ja monivaiheisia. Välitysliikkeiden palvelu alkaa tavallisesti vasta siitä, kun asiakas on valmis tekemään sitovan myyntitoimeksiannon ja myymään kotinsa. KotiKylästä asiakas voi saada apua jo paljon aikaisemmin, jo silloin kun ensimmäinen asunnon vaihtoon liittyvästä ajatus syntyy. KotiKylässä asiakas voi saada tietoa, testata riskittömästi kotinsa kysyntää ja kiinnostavuutta, selvittää löytyisikö itselle uusi unelmakoti ja myydä ja ostaa ilman turhia mutkia, välikäsiä tai välityspalkkioita.

Miten KotiKylän vastuu eroaa välittäjän vastuista vai eroaako mitenkään?

Sekä KotiKylä että välittäjät edistävät asunto- ja kiinteistökauppojen turvallisuutta pyrkimällä siihen, että kaupat tehdään asuntokaupassa asuntokauppalakia ja kiinteistökaupassa maakaarta noudattaen.

Asunnon omistaja on aina päävastuullinen

Vastuista puhuttaessa on tärkeää ymmärtää, että asunto- ja kiinteistökaupassa tärkein vastuuhenkilö on aina asunnon omistaja eli myyjä, käytti hän välittäjää tai ei.  Myyjän on annettava ostajalle kaikki tieto, mikä saattaa vaikuttaa kauppahintaan ja kaupan syntyyn. Myyjä vastaa myös juridisesti kaikista ostajaehdokkaille annetuista tiedoista, niistäkin jotka hänen palkkaamansa mahdollinen välittäjä antaa. Se, ettei myyjä tiennyt jostakin virheestä ei poista myyjän vastuuta vaan myyjä vastaa myös asunnosta löytyvistä merkittävistä piilevistä virheistä. Osakekaupassa myyjän vastuuaika piilevistä virheistä on kaksi vuotta, kiinteistökaupassa viisi.

Myös ostajalla on vastuunsa

Myös kaupan toisella juridisella osapuolella, ostajalla, on vastuunsa. Hänen on tarkastettava asunto itse huolellisesti ennen tarjouksen tekoa ja hän ei voi kaupan jälkeen vedota virheisiin, jotka olivat näkyvissä asunnossa ostohetkellä tai joista mainittiin asunnosta annetuissa papereissa, kauppakirjassa tai ostajan ennen kauppaa saamassa kuntotarkastusraportissa.

Välittäjä vastaa vain oman myyntityönsä ammattimaisesta hoitamisesta

Jos kaupassa on mukana välittäjä, myyjä vastaa hänenkin antamistaan tiedoista ostajalle. Välittäjä ei vastaa juridisesti asunnossa olevista tai myöhemmin  löytyvistä virheistä tai edes siitä, onko myyjä antanut hänelle asunnosta oikeat tiedot.

Välittäjän käytössä on riskinsä, joista ei juurikaan puhuta. Asunto- tai kiinteistökaupan todelliset vastuuhenkilöt – myyjät ja ostajat – tekevät välittäjän välityksellä sitovia keskinäisiä sopimuksia tapaamatta toisiaan. Koska välittäjät saavat palkkionsa kaupan toteutuessa eikä heillä ole vastuuta kaupan kohteen kunnosta, välittäjillä on suuri motivaatio saada aina kaupat aikaan. Jotta välittäjät eivät pyrkisi kauppoihin asunnon virheitä ja puutteita piilotellen tai muutoin keinoja kaihtamatta, heidän toimintaansa säädellään erillisellä kiinteistönvälityslailla.

Kiinteistönvälityslain mukaan välittäjän on annettava sekä toimeksiantajalleen (myyjälle) että toimeksiantajan vastapuolelle (ostajalle) kaikki tiedot, joiden hän tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Tietojen todenperäisyyttä välittäjän ei kuitenkaan tarvitse tarkistaa.

Jos välittäjä antaisi ostajille asunnosta virheellistä tietoa, josta myyjä joutuisi juridisesti vastuuseen, myyjällä on mahdollisuus hakea välittäjältä jälkeenpäin vahingonkorvausta mikäli hän voi todistaa antaneensa välittäjälle alunperin oikeat tiedot. Usein tätä on vaikea osoittaa toteen.

KotiKylä on puolueeton palveluntarjoaja, ei välitysliike

KotiKylä ohjeistaa asunto- ja kiinteistökaupat tehtäväksi kuluttajansuojalain, asuntokauppalain ja maakaaren mukaisesti, mutta koska kaupan todellisten sopimusosapuolten välissä ei ole välikäsiä, ei tarvita myöskään välikäsiä koskevia pykäliä.

KotiKylä auttaa ja opastaa ostajia ja myyjiä tulemaan tietoisemmiksi omista rooleistaan ja vastuistaan, joita välittäjän tai muun asiantuntijan mukana olo ei koskaan poista.

 

Miksi KotiKylä on perustettu?

KotiKylä on perustettu intohimosta hyviin koteihin, onnelliseen asumiseen ja rehtiin, mutkattomaan ja kustannustehokkaaseen asuntokauppaan.

Intohimon lisäksi KotiKylän syntyyn on vaikuttanut kokemuksen ja kantapään kautta saatu oivallus siitä, että omistusasunnon vaihto on nykymallilla vaikeaa, turvatonta ja kallista, hoidit asiaa sitten omatoimisesti tai välittäjän avustuksella.

Kodin vaihto on usein pitkä monivaiheinen prosessi. Matka ensimmäisestä ajatuksesta asunnon osto- tai myyntipäätökseen voi kestää joskus vuosia ja suurimman osan ajasta perhe pohtii asiaa ihan yksin. Mahdollinen välittäjä tulee vain myyjän avuksi ja vasta siinä vaiheessa, kun alustava myyntipäätös on jo tehty.

Moni asunto- ja kiinteisäkauppa jää tekemättä siksi, että kuluttajaa pelottaa edes ryhtyä puuhaan. Nollan asunnon loukut, kahden asunnon loukut, venyvät myyntiajat, väärä hinnoittelu, laatuvirheet, hävityt tarjouskisat, piilevät virheet,  asunto- ja kiinteistökauppariidat. Jos joku menee asuntokaupassa pieleen, musta pekka jää valitettavasti aina kaupan vastuuhenkilöiden, eli  myyjän tai ostajan käteen. Välittäjä saa palkkionsa kaupan toteutuessa jälkipuinnista huolimatta ja jatkaa eteenpäin.

Halua alan kehittämiseen lisäsi havainto siitä, että välitysliikkeiden perinteinen liiketoimintamalli on rakennettu ennen kaikkea välittäjälähtöisesti. Alan sopimusehdot on tehty turvaamaan välittäjien toimeksiantojen saantia ja palkkionmaksua. Alan lainsäädäntö on tehty estämään välittäjien väärinkäytökset.

KotiKylän mielestä on aika ottaa keskiöön koteja etsivät asukkaat ja asukkaita etsivät kodit ja alettava hyödyntää asunto- ja kiinteistökaupassa digitalisaatiota asiakkaan ehdoilla ja asiakkaan eduksi. Haluatko lukea KotiKylän koko tarinan. 

Eikö asunnon tai kiinteistön kaupassa muka tarvitakaan välittäjää? Onko meitä huijattu kaikki nämä vuodet?

Suomessa asunto- ja kiinteistökaupassa ei tarvita välittäjää. Välittäjän käyttö on täysin vapaaehtoista ja  sekä asunto- että kiinteistökaupat voi tehdä turvallisesti ja menestyksekkäästi ilman välittäjää. Kiinteistökaupat on helppoa tehdä nykyään  alusta loppuun ilman välittäjää Maanmittauslaitoksen mainion ja helpon Kiinteistoasiat-palvelun avulla. Erillistä kaupanvahvistajaa ei enää tarvita ja lainhuutokin lähtee vireille automaattisesti.

Joissakin tapauksissa ammattitaitoisen välittäjän tai muun luotettavan välikäden käyttö voi olla kuitenkin suositeltavaa.

Näin on esimerkiksi silloin,

  • jos myytävän asunnon/kiinteistön omistaa muualla asuva perikunta
  • jos myytävän asunnon/kiinteistön omistaa riitainen avioeroperhe
  • jos asunnon omistaja asuu kaukana asunnosta
  • jos asunnon omistaja ei tunne asuntoaan lainkaan vaan on esim. saanut sen perintönä
  • jos asunnon omistaja on alaikäinen tai muutoin kykenemätön tekemään itse sopimuksia
  • jos asunnon omistajalla on sairaus, vamma tai muu seikka, jonka vuoksi hänen on vaikeaa toimia yhteyshenkilönä ostajalle.
  • jos asunnon omistaja ei osaa tai halua käyttää itse digitaalisia laitteita

Jos päätät käyttää välittäjää, valitse hänet huolella, sillä välittäjiä on moneen junaan. Hyvä välittäjä tuottaa  joka vaiheeessa sinulle hyötyä ja lisäarvoa. Hän selvittää asioita omatoimisesti, tekee enemmän kuin odotat, pitää sinut koko ajan ajan tasalla ja palvelee kaikkia ostajakandidaatteja tasa-arvoisesti. Luotat häneen, sillä joudut vastaamaan juridisesti hänenkin sanomisistaan ja sanomatta jättämisistään.

 

Miten KotiKylä edistää asunto- tai kiinteistökauppojeni turvallisuutta?

Ympäristöministeriö ja Hometalkoot.fi pestasi 2013 laajan ammattilaistyöryhmän pohtimaan, miten Suomen asunto- ja kiinteistökaupasta voisi tehdä nykyistä turvallisempaa. Tavoitteena oli ennaltaehkäistä alati yleistyviä, kaikille osapuolille raastavia asuntokauppariitoja. Työryhmä nosti esille seuraavat ratkaisuehdotukset: 1) Asuntokaupan juridisten osapuolten – ostajien ja myyjien – tietämyksen heidän omista vastuistaan ja velvollisuuksistaan on lisäännyttävä ja 2) ostajien ja myyjien on tärkeä päästä tapaamaan ja keskustelemaan keskenään ennen tarjouksen tekoa ja kauppaa. 3) Ennen kauppaa asunnon kunto tulee tarkastaa ulkopuolisella asiantuntijalla.

Me KotiKylässä uskomme juuri tähän. Olemme rakentaneet koko konseptimme siten, että nämä kolme asiaa toteutuisivat. Sinä olet kuitenkin oman asuntokauppasi pomo ja päätät, otatko meidät avuksesi ja noudatatko ohjeitamme. Me emme voi yksin tehdä asunto- ja kiinteistökaupoistasi turvallisempia, tarvitsemme sinut mukaan.

Asunto- ja kiinteistökauppojen turvallisuutta edistetään parhaiten sillä, että myyjät tietävät mitä myyvät ja ostajat mitä ostavat ja molemmat osapuolet tuntevat ja hoitavat omat lakisääteiset vastuunsa ennen kauppaa ja sen jälkeen.

Toimiiko KotiKylä lain mukaan?

Kyllä toimii. KotiKylä noudattaa kuluttajaverkkopalveluja ja verkkokauppaa koskevaa lainsäädäntöä ja sen antamat neuvot ja ohjeet ovat asunto- ja kiinteistökauppaa koskevan lainsäädännön eli asuntokauppalain ja maakaaren mukaisia.

Keitä KotiKylän takana on? Kuka KotiKylän omistaa?

KotiKylän takana on pieni, mutta kasvava joukko asunto- ja kiinteistökaupan, digitaalisten palvelujen, kuluttajamarkkinoinnin ja finanssialan ammattilaisia. KotiKylä on suomalaisten perustajajäsentensä omistama.

Onko KotiKylä startup ja mitä se ylipäätään tarkoittaa?

Startupeista puhutaan näinä aikoina paljon. Wikipedia määrittää startupin nuoreksi kasvuhakuiseksi yritykseksi. Tällä määritelmällä KotiKylä on todellakin Startup.

Käytännön kysymyksiä KotiKylän palveluista

Onko KotiKylän työkalupakeilla ja kaupasta ostetuilla palveluilla peruutusoikeus?

KotiKylän verkosta ostetuilla palveluilla on Suomen etämyyntisäädösten mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus. Lain mukaan palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa peruutustilanteissa tilauksen maksusta mahdolliset kulut, jotka ovat jo ehtineet aiheutua tilauksen vastaanottamisesta ja tuotantoon panosta.

Peruutustilanteissa ota välittömästi yhteyttä heippa@kotikyla.com ja kerro viestissä yhteystietosi, palvelut, jotka haluat peruuttaa ja hankintapäivä. Otamme sinuun yhteyttä asap ja pyrimme palauttamaan rahat seitsemän vuorokauden kuluessa peruutuksen vastaanottamisesta.

 

 

Miksi pitää rekisteröityä, jotta voi ottaa yhteyttä ilmoituksen tekijään?

Siksi että näin meidän on helpompi varmistaa, että KotiKylässä asioivat vain aidot ihmiset ja yritykset. Rekisteröityminen Kaveriksi on paitsi helppoa, myös maksutonta.

Olen seurannut monia kiinnostavia ilmoituksia. Näkeekö ilmoituksen tekijä, että olen kiinnostunut?

Ilmoituksen tekijä voi nähdä ketkä kaikki ovat seuranneet hänen ilmoituksiaan. Hän voi halutessaan kysyä tarkemmin heidän kiinnostuksestaan yksityisviestein.

Otin avukseni myyntiin jo välittäjän. Voinko halutessani vaihtaa myynnin KotiKylään?

Meidän puolestamme kyllä. Jos välittäjällä on yksinmyyntisopims kotiisi suosittelemme odottamaan sopimuksen päättymistä. Sen jälkeen voit hankkia jonkun Myyjän Työkalupakeistamme. 

Voinko hankkia nyt Myyjän Työkalupakin, jos päädynkin myöhemmin ottamaan avukseni myyntiin välittäjän?

Tottakai voit.

Kun hankit L-pakkimme, saat KotiKylästä kaiken mitä saisit perinteiseltä välittäjältä lukuunottamatta esittelyjä. Esittelyt hoidat KotiKylässä itse, koska olet itse kotisi ja asuinympäristösi paras asiantuntija, vastaat aina asunnostasi annetuista tiedoista juridisesti ja sillä tavalla säästät tuhansia euroja. Esittelyn pitäminen ei ole vaikeaa ja saat meiltä siihen ammattilaisten ohjeet. Jos esittelyjen pitäminen itse tuntuu hankalalta, mikään ei estä käyttämästä apunasi fiksua ja filmaattista sukulaista tai tuttavaa, joka avaa ovet ja kirjaa kävijöiden yhteystiedot ja kysymykset sinulle muistiin.

Miten osaan tehdä kaupat turvallisesti ilman välittäjää?

Jos osaat lukea ja kirjoittaa ja käyttää digitaalisia laitteita, osaat kyllä. Kun hankit meiltä Myyjän Työkalupakin, saat meiltä ohjeet myynnin jokaiseen vaiheeseen. Lisäksi olemme henkilökohtaisesti tukenasi verkon tai sähköpostin välityksellä kauppasi tärkeissä vaiheissa.