Laajennettu haku

Lisää Kotivertailuun

Sorry, even we have our rules.

KotiKylän käyttöehdot: Yleistä

KotiKylä on verkossa toimiva kaupallinen palvelu, joka opastaa ja auttaa rekisteröityjä jäseniään kodinvaihdon suunnittelussa ja uuden kodin löytämisessä, ostamisessa ja myymisessä kiinteää veloitusta vastaan.

KotiKylässä on maksuton Kaveri-jäsentaso sekä maksullisia jäsentasoja. Osa maksullisista jäsenyyksistä on määräaikaisia, osa taas uusiutuvia, eli niistä maksetaan kuukausittaista maksua.

Jäsentasot ja hinnat  

KotiKylän käyttöehdot: Jäsenyyden päättyminen

Määräaikainen maksullinen jäsenyys päättyy automaattisesti, kun jäsen ilmoittaa KotiKylään asuntokaupan toteutumisesta tai kun sen määräaika päättyy.

Uusiutuva maksullinen jäsenyys tai maksuton jäsenyys päättyy, kun käyttäjä ilmoittaa peruutuksesta sähköpostilla KotiKylään (heippa@kotikyla.com) tai peruuttaa jäsenyytensä www.kotikyla.comin Oma KotiKyläni-osiosta löytyvän linkin kautta. Myös jäsentason vaihto onnistuu  samasta paikasta.

KotiKylän palvelut: Kotiesittely

KotiKylän keskiössä ovat palvelun käyttäjien julkaisemat Kotiesittelyt, eli kotien nettiesittelyt, joiden avulla muut pääsevät tutustumaan asuntoon ja sen hyviin puoliin.

Kodin myyjät eivät ole aina aktiivisena markkinoilla samaan aikaan kuin juuri niille kodeille parhaat mahdolliset ostajat tai vuokralaiset. Tämän vuoksi kodinvaihto vaatii tavallisesti aikaa, työtä ja energiaa ja moni ei lähde koko projektiin mukaan.

Kotiesittelyt ovat tähän ongelmaan uudenlainen ratkaisu: Julkaisemalla Kotiesittelyn kodin omistajat saavat testattua riskittömästi asuntonsa kiinnostusta markkinoilla ja löytävät kodilleen sitoumuksetta hyviä ostaja- ja vuokralaiskandidaatteja. Kodin vaihtoa, ostoa tai vuokrausta pohtivat puolestaan näkevät, millaisia heille sopivia asuntoja olisi olemassa ja voivat ilmoittaa kotien omistajille eri tavoin alustavasta kiinnostuksestaan.

Kotiesittelyt on tarkoitettu kodin omistajien ja kodin etsijöiden työkaluksi. Kotiesittelyn julkaisu tapahtuu sitoumuksetta. Se ei edellytä, että kodin omistaja aikoisi myydä tai vuokrata asuntonsa lähiaikoina tai että hän myisi tai vuokraisi sitä ollenkaan.

KotiKylän palvelut: Kotietsivä

KotiKylän keskiössä ovat palvelun käyttäjien julkaisemat Kotietsivät, eli ilmoitukset, joiden avulla käyttäjä kertoo kotien omistajille, millaista ostettavaa tai vuokrattavaa asuntoa hän etsii.

Kodin myyjät ja vuokraajat eivät ole useinkaan samaan aikaan markkinoilla kuin heidän kodeilleen parhaat mahdolliset ostajat tai vuokralaiset. Tämän vuoksi kodinvaihto vaatii helposti niin paljon aikaa, työtä ja energiaa, että moni ei lähde koko projektiin mukaan.

Kotietsivä on tähän ongelmaan uudenlainen ratkaisu. Sen avulla kotia etsivät voivat löytää tehokkaasti ja vaivattomasti sellaisia koteja, jotka eivät ole julkisesti myynnissä tai vuokrattavana tai joiden omistaja pohtii parhaillaan myyntiä tai vuokrausta. Kodin omistajat taas voivat löytää helposti ja ilmaiseksi kodilleen hyvän ostajan tai vuokralaisen.

Kotietsivän on tarkoitettu kodin etsijöiden ja kodin omistajien työkaluksi. Kotietsivän julkaisu tapahtuu sitoumuksetta: Se ei edellytä, että kodin etsijä hankkii tai vuokraa asunnon lähiaikoina tai laisinkaan.

Palvelut: Kotiesittelyjen ja Kotietsivien julkaisu, palautteen saanti ja yksityisviestit.

Rekisteröityneet kuluttajajäsenet voivat julkaista rajattoman määrän Kotiesittelyitä omistamistaan asunnoista ja saada niistä palautetta. Julkaisu ja palautteen saaminen on täysin maksutonta. Sama koskee kuluttajajäsenten tekemiä Kotietsiviä eli Etsin kotia-ilmoituksia.

Jos käyttäjät haluavat lähettää ja vastaanottaa yksityisviestejä muilta käyttäjiltä, heidän on päivitettävä jäsentasonsa PRO:ksi. PRO-jäsenien Kotiesittelyt ja Kotietsivät saavat  myös enemmän näkyvyyttä KotiKylässä ja niissä on “Suositeltu”-leima.

Myös yritykset ja yhteisöt voivat julkaista Kotiesittelyitä ja Kotietsiviä, kunhan heillä on kodin omistajan tai kotia etsivät valtuutus asiaan. Yrityksille ja yhteisöille on tarjolla maksullinen YRITYS PRO-jäsenyys.

KotiKylän palvelut: Asunto-ja kiinteistökaupan maksuton verkko-opastus

Myyjä ja ostaja ovat asuntokaupan juridiset osapuolet, jotka vastaavat yhdessä kaupan onnistumisesta. Siksi on tärkeää, että molemmat saavat puolueetonta opastusta asuntokauppaansa ja omien vastuidensa hoitamiseen. Myyjällä on lakisääteinen tiedonantovelvollisuus, ostajalla selonottovelvollisuus myytävänä olevaa asuntoa koskien. Toisin kun usein luullaan, välittäjällä ei ole asuntokaupasta lakisääteistä vastuuta vaan myyjä vastaa asunnon virheistä ja välittäjänkin antamista tiedoista.

Vaikka myytävät kodit ja niiden asukkaat ovat hyvin erilaisia, valtaosa asunto- ja kiinteistökaupoista etenee samalla sapluunalla ja KotiKylän verkkosivuilla oleva maksuton verkko-opastus soveltuu valtaosaan asunto- ja kiinteistökaupoista. Vastuu ohjeiden soveltamisesta ja oman asuntokauppansa onnistumisesta on palvelun käyttäjillä.

KotiKylän palvelut: Lakineuvot

Suomen laki sääntelee asunto- ja kiinteistökauppaa. Lakipykälien tarkoituksena on turvata ostajien ja myyjien asema yhdessä elämän tärkeimmistä ostopäätöksissä.

KotiKylä ohjeistaa ostajat ja myyjät toimimaan Asuntokauppalain ja Maakaaren yleisten säädösten ja periaatteiden mukaisesti. Vastuu ohjeiden tulkinnasta, soveltamisesta ja noudattamisesta on aina myyjällä ja ostajalla. Mikäli asuntokauppaasi liittyy erityisiä juridisia ongelmia tai tarvitset muutoin lakimiehen apua, sinun kannattaa käyttää lakitoimisto Herkulexen edullista puhelinneuvontaa, tilata lisäpalveluna KotiKylästä lakimiehen kauppakirjan tarkastus tai  jättää maksullisen toimeksianto asuntokauppaan erikoistuneelle lakimiehelle.

KotiKylän palvelut: Kauppa

Asiakkaat voivat hankkia KotiKylän verkkokaupasta kodinvaihtoon ja asumiseen liittyviä palveluita, kuten digitalisoituja asuntovalokuvauksia tai pohjapiirrustuksia.

Tilatut lisäpalvelut maksetaan tilaushetkellä KotiKylän kaupassa. Tilauksen jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa ohjeet ajan sopimiseen ja palvelussa tarvittavien materiaalien toimittamiseen.  Poikkeuksena on Raksystemsin Kuntotarkastus. Se tilataan KotiKylän kaupasta, mutta tarkastusaika varataan Raksystemsin ajanvarauspalvelussa ja lasku maksetaan suoraan Raksystemsille tarkastusraportin valmistuttua.

Maksetun tilauksen voi peruuttaa ilman kuluja siihen asti, että asiakas on toimittanut tilaukseen liittyvät toiveet, tiedot ja aineistot saamallaan sähköpostilomakkeella KotiKylään. Tällöin palvelun toimitus käynnistyy. Peruutukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen kauppa@kotikyla.com. Peruutusaika on aina maksimissaan 14 vuorokautta tilauksesta, joka lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu (esim. pohjakuvat on tehty) ja se peruutetaan, jäsenen tulee maksaa kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Palvelun ostaminen KotiKylän kaupasta ei vaadi KotiKylän jäsenyyttä. Palvelun ostajat pääsevät automaattisesti KotiKylän Kaveri- jäseniksi ja saavat pääsyn jäsenille tarkoitettuihin palveluihin ja sisältöihin. He saavat myös sähköpostiinsa jäsenille tarkoitettuja Kaverikirjeitä. Maksuton Kaveri-jäsenyys on voimassa siihen asti, kun käyttäjä peruuttaa jäsenyytensä.

Kaupan palvelut ja hinnat

KotiKylän palvelut: Henkilökohtainen asuntokaupan tuki

Maksullisiin Myyjän tai Ostajan Työkalupakkeihin kuuluu geneerisen verkko-opastuksen ohella asuntokaupan henkilökohtainen sähköpostituki koko kaupan ajan. Tuki kattaa sellaiset Työkalupakin hankkijan omaan asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät normaalit kysymykset, joihin keskivertovälittäjät normaalisti osaisivat vastata ja vastaisivat. Kysymykset tulee esittää sähköisesti KotiKylän HelpDeskin kautta ja KotiKylä vastaa niihin asap, viimeistään 48 tunnin sisällä.

Joskus kodin myyjällä tai ostajalla voi olla kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii asunnossa tai alueella käyntiä tai soittelua tai mailailua erilaisille tahoille. Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen ei onnistu virtuaalisesti, eikä se kuulu Myyjän ja Ostajan Työkalupakin sisältöön.

Työkalupakin sisältöön ei kuulu myöskään vastata kysymyksiin, joihin vastaaminen edellyttää vastaajalta rakennusteknistä, juridista tai muuta spesifiä koulutusta ja osaamista. Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen ei kuulu myöskään tavanomaiseen välitysliikkeen tai välittäjän palveluun.

Tällaisissa kysymyksissä KotiKylä opastaa asiakkaitaan ottamaan yhteyttä puolueettomaan alan asiantuntijaan. Asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä rakennusteknisissä asioissa KotiKylä suosittelee Raksystemsiä ja juridisissa kysymyksissä lakitoimisto Herkulexia.

KotiKylän käyttöehdot: Asunto- ja kiinteistökaupan vastuut

Asunto- tai kiinteistökauppa tehdään aina myyjän ja ostajan välillä ja ostaja ja myyjä kantavat aina kaupan vastuun ja riskit. Kun olet ostamassa tai myymässä asuntoa tai kiinteistöä, pidä huoli että hoidat omat velvollisuutesi ja varmista, että kaupan vastapuoli tietää velvollisuutensa ja vastuunsa ja toimii niiden mukaan.

Jos kaupassa on mukana välittäjä, muista että parhaatkaan välittäjät eivät vastaa lain mukaan asuntokaupan onnistumisesta tai siitä, että asunnosta kerrotut tiedot olisivat totta tai ettei asunnossa olisi virheitä. Myyjä sen sijaan vastaa välittäjänkin sanomisista ja sanomatta jättämisistä ostajalle. Välittäjä vastaa ainoastaan myyntityönsä rehdistä ja ammattimaisesta hoitamisesta Hyvän Välitystavan ja Välitysliikelain mukaisesti.

KotiKylä pyrkii edesauttamaan asuntokauppojen onnistumista ja pienentämään jäsentensä asuntokaupan riskejä antamalla jäsenille asuntokauppaan ja sen turvallisuuteen liittyvää yleistä tietoa, työkaluja ja ohjeita. KotiKyla.com Oy huolehtii siitä, että tuottaa lupaamiaan palveluita sovitulla hinnalla rekisteröityneille maksaville jäsenilleen.

KotiKyla.com Oy ei ole vastuussa  asuntokauppojen toteutumisesta tai onnistumisesta, jäsentensä tai kaupan muiden osapuolten käyttäytymisestä tai kaupanteossa tai kaupassa syntyneistä väärinkäsityksistä. KotiKyla.com Oy ei vastaa myöskään siitä, soveltuvatko KotiKylän verkkopalvelussa julkaistut tiedot ja ohjeet kunkin käyttäjän asunto- ja kiinteistökauppaan ja osaako käyttäjä soveltaa niitä oikein.

Jos huomaat palvelussamme virheellistä tai vanhentunutta tietoa tai muita epäkohtia, ole ystävällinen ja kerro siitä meille mahdollisimman pian. (palaute@kotikyla.com)

KotiKylän käyttöehdot: Jäsen vastaa antamistaan tiedoista.

Asunto- ja kiinteistökaupassa myyjä vastaa lain mukaan aina asunnostaan annettavien tietojen oikeellisuudesta, ostaja taas asunnon ja sen tietojen tarkastamisesta ennen kauppaa. Verkkopalveluissa jokainen taas vastaa itse antamistaan henkilötiedoista ja niiden oikeellisuudesta.

KotiKylän jäsen vastaa  itsestään ja asunnostaan antamistaan tiedoista. KotiKyla.com Oy ei pysty valvomaan jäsenten itsestään tai asunnoistaan antamien tietojen oikeellisuutta eikä vastaamaan niistä. Jos havaitset palvelussa systemaattista ja tarkoituksellista väärien tietojen antamista tai muuta palvelun väärinkäyttöä, kerrothan siitä heti meille.(palaute@kotikyla.com)

KotiKylän käyttöehdot: Vastuunrajoitukset IT-ongelmissa

KotiKylän käyttö vaatii hyvän verkkoyhteyden lisäksi toimivan tietokoneen tai mobiililaitteen, jonka käyttöjärjestelmä ja verkkoselain on päivitetty. KotiKyla.com Oy ei vastaa palvelun käyttäjien verkkoyhteyksistä, laitteista tai ohjelmistoista aiheutuvista ongelmista.

KotiKyla.com Oy ei vastaa myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat tilapäisistä käyttökatkoksista KotiKylän verkkopalveluissa. KotiKylä tiedottaa Facebook-sivuillaan mahdollisista isommista vioista ja käyttökatkoista ja pyrkii korjaamaan esiin tulevat viat mahdollisimman nopeasti.

Jos havaitset KotiKylässä teknisiä ongelmia, joista emme välttämättä ole vielä tietoisia, kertoisitko niistä meille sähköpostilla (insinoori@kotikyla.com)

KotiKylän käyttöehdot: Tietoturva

Suhtaudumme jäsenten itsestään antamiin tietoihin erittäin luottamuksellisesti.

KotiKylän kaikki maksuliikenne kulkee Mastercard-ryhmään kuuluvan Stripen kautta. KotiKylä ei koskaan näe, varastoi tai tallenna jäsentensä maksukorttitietoja.

KotiKylän jäsenet antavat itse palveluun käyttäjätietonsa ja pystyvät hallinnoimaan niitä Oma KotiKyläni -sivulla kohdassa xxx. Samalta sivulta käyttäjä voi poistaa omat käyttäjätietonsa tarvittaessa napin painalluksella.

KotiKyla.com Oy ei luovuta KotiKylän jäsenten henkilötietoja KotiKylän ulkopuolisille tahoille  markkinointi-, myynti- tai muuhun vastaavaan käyttöön ilman jäsenen suostumusta.

KotiKylällä on yrityskumppaneita, jotka ovat mukana KotiKylässä tai jotka tarjoavat KotiKylän jäsenille asuntokaupassa tarvittavia palveluita. KotiKylä valvoo ja ohjaa heidän tekemisiään KotiKylän jäsenten osalta.

Ne tarkoin valitut yrityskumppanit, jotka ovat mukana tekemässä KotiKylää, voivat päästä satunnaisesti näkemään verkkopalvelussa olevia KotiKylän jäsenten yhteystietoja. Kaikkien näiden kumppaneiden kanssa on allekirjoitettu tarvittavat sopimukset käyttäjätietojen salaamiseksi ja turvaamiseksi.

KotiKylän palvelu sijaitsee SSL-salatulla palvelimella ja KotiKylällä on vastuuvakuutusten ohella myös tietoturvavakuutus.

Tutustu Kotikylän Tietosuojalausekkeeseen

KotiKylän käyttöehdot: Sopimaton käytös

KotiKylä valvoo yhteisön toiminnan eettisyyttä, lainmukaisuutta ja laatua ja pitää itsellään oikeuden irtisanoa jäsenet, jotka eivät noudata muistutuksesta huolimatta KotiKylän käyttöehtoja. Parhaiten valvonta toimii kuitenkin, kun jäsenyhteisö valvoo myös itse itseään. Jos havaitset KotiKylän jäsenten keskuudessa epäeettistä, epärehellistä tai asiatonta toimintaa, ota välittömästi yhteyttä Kotikylään (apua@kotikyla.com)
We love rules. Especially the good ones.