Hintahaarukka: Alkaen enintään

Laajennettu haku

Lisää Kotivertailuun

Mietityttääkö jokin? Tahdotko tietää tarkemmin KotiKylästä ja sen toimintatavoista? Alta löydät usein kysytyt kysymykset KotiKylästä. Jos et löydä sieltä vastausta, ei hätää. Voit kysyä meiltä myös laittamalla viestiä osoitteeseen heippa@kotikyla.com.

Mikä KotiKylä on?

KotiKylä on uudenlainen verkkopalvelu, jonka avulla kodit pääsevät löytämään jo hyvissä ajoin seuraavat asukkaansa ja asukkaat seuraavat kotinsa. He saavat kodinvaihtoon ja asuntokauppaan myös maksutonta verkko-opastusta ja maksullisia palveluita  asuntokuvauksista kuntotarkastuksiin ja ja järkihintaiseen lakineuvontaan.

KotiKylä edistää hyvää asumista, turvallista asuntokauppaa ja asunnon vuokrausta yhdistämällä kodit, niiden nykyiset ja tulevat asukkaat sekä asumisen palveluja tarjoavat yritykset ja ammattilaiset.

Onko KotiKylä kiinteistönvälitysliike?

KotiKylä on verkkopalveluyritys, joka tarjoaa digitaalisia palveluja kodinvaihtajille, ei kiinteistönvälitysliike sanan perinteisessä merkityksessä.

KotiKylä eroaa kiinteistönvälitysliikkeistä mm. seuraavasti:

  1. KotiKylä ei tee välittäjien tapaan sitovia yksinmyyntisopimuksia ja peri kaupasta välityspalkkioita.
  2. Kun välittäjät vastaanottavat myyntitoimeksiantoja, KotiKylässä ei tehdä toimeksiantoja lainkaan. Sen sijaan KotiKylässä tarjotaan mahdollsille ostajille ja myyjille palveluita, joiden avulla he – asuntokaupan juridiset osapuolet – voivat toimia ammattimaisemmin ja fiksummin asuntomarkkinoilla.
  3. Ihmisten asunnon myynti-, osto- ja vaihtoprosessit ovat useimmiten pitkiä ja monivaiheisia. Välitysliikkeiden palvelu alkaa tavallisesti vasta siitä, kun asiakas on valmis tekemään sitovan myyntitoimeksiannon ja myymään kotinsa. KotiKylästä asiakas saa apua jo paljon aikaisemmin, jo silloin kun ensimmäinen asunnon vaihtoon liittyvästä ajatus syntyy. KotiKylässä asiakas voi saada tietoa, testata riskittömästi kotinsa kysyntää ja kiinnostavuutta, selvittää löytyisikö itselle uusi unelmakoti ja myydä ja ostaa ilman turhia mutkia, välikäsiä tai lisäkuluja.

Miten KotiKylän vastuu eroaa välittäjän vastuista vai eroaako mitenkään?

Sekä KotiKylä että välittäjät edistävät asunto- ja kiinteistökauppojen turvallisuutta pyrkimällä siihen, että kaupat tehdään asuntokaupassa asuntokauppalakia ja kiinteistökaupassa maakaarta noudattaen.

Vastuista puhuttaessa on tärkeää ymmärtää, että asunto- ja kiinteistökaupassa tärkein vastuuhenkilö on aina asunnon omistaja eli myyjä, käytti hän välittäjää tai ei.  Myyjän on annettava ostajalle kaikki tieto, mikä saattaa vaikuttaa kauppahintaan ja kaupan syntyyn. Myyjä vastaa myös juridisesti kaikista ostajaehdokkaille annetuista tiedoista, niistäkin jotka hänen palkkaamansa mahdollinen välittäjä antaa. Se, ettei myyjä tiennyt jostakin virheestä ei poista myyjän vastuuta vaan myyjä vastaa myös asunnosta löytyvistä merkittävistä piilevistä virheistä. Osakekaupassa myyjä on vastuussa piilevistä virheistä kahden vuoden ajan kaupasta, kiinteistökaupassa viiden vuoden ajan.

Myös kaupan toisella juridisella osapuolella, ostajalla, on vastuunsa. Hänen on tarkastettava asunto itse huolellisesti ennen tarjouksen tekoa ja hän ei voi kaupan jälkeen vedota virheisiin, jotka olivat näkyvissä asunnossa ostohetkellä tai joista mainittiin asunnosta annetuissa papereissa tai kauppakirjassa.

Jos kaupassa on mukana välittäjä, asunto- tai kiinteistökaupan todelliset vastuuhenkilöt – myyjät ja ostajat- saattavat tehdä sitovia sopimuksia tapaamatta toisiaan. Välittäjä ei vastaa juridisesti asunnossa olevista tai myöhemmin  löytyvistä virheistä tai edes siitä, onko myyjä antanut hänelle asunnosta oikeat tiedot.

Välittäjillä on yleensä suuri motivaatio saada kaupat aikaan, koska he saavat palkkionsa vasta kaupan toteutuessa. Jotta välittäjät eivät pyrkisi kauppoihin virheitä piilotellen ja keinoja kaihtamatta, heidän toimintaansa säädellään erillisellä kiinteistönvälityslailla.

Kiinteistönvälityslain mukaan välittäjän on annettava sekä toimeksiantajalleen että toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden hän tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta päättämiseen. Hänen ei kuitenkaan tarvitse tarkastaa esim. myyjältä tai isännöitsijältä saamiensa tietojen oikeellisuutta, ellei hänelle ole tullut tietoon erityistä syytä epäillä jonkin asian paikkansapitävyyttä.

KotiKylässä asunto- ja kiinteistökaupat tehdään kuluttajansuojalain, asuntokauppalain ja maakaaren mukaisesti, mutta koska kaupan todellisten sopimusosapuolten välissä ei ole välikäsiä, ei tarvita myöskään heitä koskevia lakipykäliä. KotiKylä tarjoaa molemmille kaupan osapuolille puoluetonta ja helposti omaksuttavaa opastusta ja ammattilaisten tuottamia lisäpalveluita. Kaiken tarkoituksena on auttaa ostajia ja myyjiä tekemään parempia ja turvallisempia asuntokauppoja ja tulemaan tietoisiksi omista vastuistaan, joita välittäjän tai muun asiantuntijan mukana olo ei koskaan poista.

 

Miksi KotiKylä on perustettu?

KotiKylä on perustettu intohimosta hyviin koteihin, onnelliseen asumiseen ja rehtiin, mutkattomaan ja kustannustehokkaaseen asuntokauppaan.

Intohimon lisäksi KotiKylän syntyyn on vaikuttanut kokemuksen ja kantapään kautta saatu oivallus siitä, että omistusasunnon vaihto on nykymallilla vaikeaa, turvatonta ja kallista, hoidit asiaa sitten omatoimisesti tai välittäjän avustuksella.

Kodin vaihto on usein pitkä monivaiheinen prosessi. Matka ensimmäisestä ajatuksesta asunnon osto- tai myyntipäätökseen voi kestää joskus vuosia ja suurimman osan ajasta perhe pohtii asiaa ihan yksin. Mahdollinen välittäjä tulee vain myyjän avuksi ja vasta siinä vaiheessa, kun alustava myyntipäätös on jo tehty.

Moni asunto- ja kiinteisäkauppa jää tekemättä siksi, että kuluttajaa pelottaa edes ryhtyä puuhaan. Nollan asunnon loukut, kahden asunnon loukut, venyvät myyntiajat, väärä hinnoittelu, laatuvirheet, hävityt tarjouskisat, piilevät virheet,  asunto- ja kiinteistökauppariidat. Jos joku menee asuntokaupassa pieleen, musta pekka jää valitettavasti aina kaupan vastuuhenkilöiden, eli  myyjän tai ostajan käteen. Välittäjä saa palkkionsa kaupan toteutuessa jälkipuinnista huolimatta ja jatkaa eteenpäin.

Halua kodin vaihdon kehittämiseen lisäsi havainto siitä, että välitysliikkeiden perinteinen liiketoimintamalli on rakennettu ennen kaikkea välittäjälähtöisesti. Alan sopimusehdot on tehty turvaamaan välittäjien toimeksiantojen saantia ja palkkionmaksua.

KotiKylän mielestä on aika ottaa keskiöön koteja etsivät asukkaat ja asukkaita etsivät kodit ja alettava hyödyntää asunto- ja kiinteistökaupassa digitalisaatiota asiakkaan ehdoilla ja asiakkaan eduksi.

Eikö asunnon tai kiinteistön kaupassa muka tarvitakaan välittäjää? Onko meitä huijattu kaikki nämä vuodet?

Suomen asunto- ja kiinteistökaupassa ei tarvita välittäjää. Välittäjän käyttö on täysin vapaaehtoista ja nykyaikana sekä asunto- että kiinteistökaupat voi tehdä turvallisesti ja menestyksekkäästi ilman välittäjää. Kiinteistökaupat on helppoa tehdä nykyään  alusta loppuun ilman välittäjää Maanmittauslaitoksen mainion ja helpon Kiinteistoasiat-palvelun avulla. Erillistä kaupanvahvistajaa ei enää tarvita ja lainhuutokin lähtee vireille automaattisesti.

Joissakin tapauksissa ammattitaitoisen ja kokeneen välittäjän käyttö on kuitenkin suositeltavaa.

Näin on esimerkiksi silloin,

  • jos myytävän asunnon/kiinteistön omistaa muualla asuva perikunta
  • jos myytävän asunnon/kiinteistön omistaa riitainen avioeroperhe
  • jos asunnon omistaja asuu kaukana asunnosta
  • jos asunnon omistaja ei tunne asuntoaan lainkaan vaan on esim. saanut sen perintönä
  • jos asunnon omistaja on alaikäinen tai muutoin kykenemätön tekemään itse sopimuksia
  • jos asunnon omistajalla on sairaus, vamma tai muu seikka, jonka vuoksi hänen on vaikeaa toimia yhteyshenkilönä ostajalle.
  • jos asunnon omistaja ei osaa tai halua käyttää itse digitaalisia laitteita

Jos päätät käyttää välittäjää, valitse hänet huolella, sillä välittäjiä on moneen junaan. Hyvä välittäjä tuottaa  joka vaiheeessa sinulle hyötyä ja lisäarvoa. Hän selvittää asioita omatoimisesti, tekee enemmän kuin odotat, pitää sinut koko ajan ajan tasalla ja palvelee kaikkia ostajakandidaatteja tasa-arvoisesti. Luotat häneen, sillä joudut vastaamaan juridisesti hänenkin sanomisistaan ja sanomatta jättämisistään.

 

 

Miten KotiKylä edistää asunto- tai kiinteistökauppojeni turvallisuutta?

Ympäristöministeriö ja Hometalkoot.fi pestasi 2013 laajan ammattilaistyöryhmän pohtimaan, miten Suomen asunto- ja kiinteistökaupasta voisi tehdä nykyistä turvallisempaa. Tavoitteena oli ennaltaehkäistä alati yleistyviä, kaikille osapuolille raastavia asuntokauppariitoja. Työryhmä nosti esille seuraavat ratkaisuehdotukset: 1) Asuntokaupan juridisten osapuolten – ostajien ja myyjien – tietämyksen heidän omista vastuistaan ja velvollisuuksistaan on lisäännyttävä ja 2) ostajien ja myyjien on tärkeä päästä tapaamaan ja keskustelemaan keskenään ennen tarjouksen tekoa ja kauppaa. 3) Ennen kauppaa asunnon kunto tulee tarkastaa ulkopuolisella asiantuntijalla.

Me KotiKylässä uskomme juuri tähän. Olemme rakentaneet koko konseptimme siten, että nämä kolme asiaa toteutuisivat. Sinä olet kuitenkin oman asuntokauppasi pomo ja päätät, otatko meidät avuksesi ja noudatatko ohjeitamme. Me emme voi yksin tehdä asunto- ja kiinteistökaupoistasi turvallisempia, tarvitsemme sinut mukaan.

 

Asunto- ja kiinteistökauppojen turvallisuutta edistetään parhaiten sillä, että myyjät tietävät mitä myyvät ja ostajat mitä ostavat ja molemmat osapuolet tuntevat ja hoitavat omat lakisääteiset vastuunsa ennen kauppaa ja sen jälkeen.

Onko KotiKylä samanlainen kuin BLOK ja onko se kopioinut Blokin mallin?

Moni kysyy tätä. Blok toimii ymmärtääksemme perinteisen välitysyrityksen konseptilla eli tekee sitovia myyntitoimeksiantoja ja laskuttaa prosenttipohjaisen välityspalkkion. Se on kuitenkin digitalisoinut välittäjien käyttämän perinteisen prosessin ja eliminoinut siitä välittäjät eli henkilökohtaisen välityspalvelun.

KotiKylä taas on yhteisöllinen verkkopalvelu, ns. multisided platform,  joka tuottaa lisäarvoa yhdistämällä kodit ja niiden tulevat asukkaat. KotiKylä kumppaneineen tarjoaa maksuttomia ja maksullisia palveluita sekä asunnon omistajille että asunnon etsijöille.

Ovatko tietoni KotiKylässä turvassa?

Palvelumme luotettavuus ja asiakkaidemme tietosuoja ovat meille tärkeitä. KotiKylän verkkopalvelu on kokonaisuudessaan suojattu ja turvallinen. Tunnistat sen siitä, että selaimessa KotiKylän sivujen edessä näkyy lukko.

KotiKylä ei näe tai säilytä koskaan  asiakkaidensa maksutietoja, vaan ne ovat maksupalveluntarjoajan turvallisessa palvelussa.

Asiakas pystyy hallinnoimaan itse sekä antamiaan että palvelussa julkisesti näkyviä tietojaan osiossa Jäsentietoni (Oma Kotikylani-osiossa). Julkisesti palvelussa näkyy käyttäjästä käyttäjätunnus, kuva, tietoja minusta -osio, omat ilmoitukset ja haluttaessa käyttäjän sometunnukset. Maksavat, tunnistetut jäsenet voivat lähettää yksityisviestejä KotiKylän viestityökalua käyttäen ja näkevät myös kunkin jäsenen antaman sähköpostiosoitteen.

KotiKylän palvelu on suunniteltu näin siksi että kun asuntoihin tai asunnon etsijöitä vasta selaa, ei ilmoituksen tekijän tarkalla henkilöllisyydellä ole vielä merkitystä ja moni asuntonsa kysyntää testaava haluaakin pysyä anonyyminä. Asunto- ja kiinteistökaupan edetessä ja sitovia sopimuksia suunniteltaessa asiakkaan on kuitenkin kaupan tai sopimuksen turvallisuuden kannalta ihan välttämätöntä tietää, kuka on mahdollisen sopimuksen vastapuoli eli asunnon myyjä, ostaja tai vuokranantaja/vuokralainen. Tällöin sopimusosapuolet saavat kommunikoida suoraan keskenään, vaihtaa yhteystietoj, tavata ja sopia esittelyistä ja etenemisestä.

KotiKylä ei luovuta asiakkaidensa antamia henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointikäyttöön ilman asiakkaidensa suostumusta.

Toimiiko KotiKylä lain mukaan?

KotiKylä noudattaa kuluttajaverkkopalveluja ja verkkokauppaa koskevaa lainsäädäntöä ja sen antamat neuvot ja ohjeet ovat asunto- ja kiinteistökauppaa koskevan lainsäädännön eli asuntokauppalain ja maakaaren mukaisia.

 

Keitä KotiKylän takana on? Kuka KotiKylän omistaa?

KotiKylä on lähtenyt liikkeelle yhden naisen unelmasta. Tällä hetkellä KotiKylä on vielä suomalaisten perustajajäsentensä täysin omistama.

Onko KotiKylä startup ja mitä se ylipäätään tarkoittaa?

Startupeista puhutaan näinä aikoina paljon. Wikipedia määrittää startupin nuoreksi kasvuhakuiseksi yritykseksi. Tällä määritelmällä KotiKylä on todellakin Startup.

KotiKylän missiona  on tuottaa lisäarvoa kodin etsijöille ja kodin omistajille ja uudistaa tapaa, jolla asunnot tänä päivänä vaihtavat omistajia tai asukkaita.

Käytännön kysymyksiä Kotiesittelyistä, Kotietsivistä ja muista kodinvaihtoa edistävistä palveluista.

Miten KotiKylässä ilmoituksen julkaisu voi olla ilmaista?

Me KotiKylässä haluamme helpottaa ihmisten kodinvaihtoa. Kodinvaihtoprojektit usein hitaita, monivaiheisia ja täynnä epävarmuutta. Moni jättää ryhtymättä koko hommaan, koska kysymyksiä ja huolia on liikaa.  Löytyykö kodille kiinnostuneita ostajia? Mitä kodistani oltaisiin valmiita maksamaan? Löytyykö uusi koti hinnalla, johon minulla on varaa? Joudunko kahden asunnon loukkuun tai nollan asunnon loukkuun? Ostanko vahingossa jonkun pommin?

Haluamme, että pääset alkuun helposti ja ilman sitoumuksia tai kuluja. Mielestämme sinun pitäisi voida testata rauhassa ja riskittömästi kotisi kysyntää ja selvittää, löytyisikö jostakin koti, josta unelmoit. Vasta sitten olet valmis päättämään etenemisestä ja hankkimaan meiltä avuksesi maksullisia lisäpalveluita.

Parhaiten alkuun pääsy onnistuu siten, että julkaiset palvelussamme Kotiesittelyitä tai Kotietsiviä, joilla annat muille mahdollisuuden osoittaa kiinnostuksensa. Samalla voit hakea vastauksia juuri sinua kiinnostaviin kysymyksiin kodinvaihtoon ja asunto- ja kiinteistökauppaan liittyen.

Toiseksi, uskomme että hyvin tehdyt Kotiesittelyt ja Kotietsivät kiinnostavat KotiKylän kävijöitä enemmän kuin parhaatkaan artikkelimme. Ne ovat meille arvokkaita. Siksi olemme panostaneet maksuttomien ilmoituksiemme ulkoasuun ja haluamme, että teet niitä niin paljon kuin haluat, jaat niitä somessa ja vinkkaat niistä tutuillesi.

Meidänkin on tietysti elettävä jollakin. Siksi siinä vaiheessa, kun olet päässyt niin pitkälle, että haluat lähettää muille käyttäjille yksityisviestejä, toivomme sinun päivittävän jäsentasosi PRO:ksi hintaan 9,90€/kk.

 

 

 

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Miksi pitää rekisteröityä julkaistakseen ilmoituksen?

Siksi että näin meidän on helpompi varmistaa, että KotiKylässä on vain oikeiden ihmisten ja yritysten todellisia ilmoituksia. Kaveriksi rekisteröityminen on maksutonta.

Tein kotiesittelyn, mutta haluan ilmoitukseni myös asuntoportaaliin. Onnistuuko se?

Totta kai. Parhaiten se onnistuu, kun hankit kiinteähintaisen Myyjän Työkalupakki- jäsenyyden. Silloin julkaisemme ilmoituksesi myös Oikotiellä ja saat lisäksi käyttöösi henkilökohtaisen neuvontamme kaikissa asuntokauppasi vaiheissa, myös kaupan jälkeen. Lue lisää. 

Miksi vain maksavat jäsenet voivat lähettää muille yksityisviestejä?

Kukaan meistä ei tykkää spämmistä ja haluamme, että saat yksityisviestejä vain ihmisiltä, jotka ovat tosissaan. Uskomme, että kun ihminen on valmis maksamaan ostajan, vuokralaisen tai uuden kodin löytämisestä pienen kuukausittaisen summan, 9,90€/kk, hän ei ole hakkeri tai spämmääjä vaan on kutakuinkin tosissaan.

Vaikkei sinulla olisi vielä maksullista jäsenyyttä, voit silti vastaanottaa viestejä. Viesteihin vastaaminen edellyttää kuitenkin jäsenyytesi päivittämistä maksulliseksi.

Toiseksi, vaikka KotiKylä tarjoaa suurimman osan palveluistaan maksutta, kaikki ei voi olla ilmaista jos aiomme pysyä markkinoilla. Mielestämme 9,90€/kk on marginaalinen hinta siitä upeasta asiasta, että voit löytää kodillesi itse hyvän ostajaehdokkaan tai vuokralaisen ja itsellesi unelmiesi kodin.

Miksi maksaisit välittäjälle kymmeniä tuhansia euroja siitä lupauksesta, että hänellä voi olla pari ostajaehdokasta mielessä valmiina, kun sinä voit hankkia KotiKylän avulla kymmenen jo ennen myynnin aloittamista.

 

 

 

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Sain viestin kiinnostuneelta ostajaehdokkaalta, mutta miksi en pääse vastaamaan siihen?

Ei hätää.  Päivitä jäsenyytesi PRO:ksi niin pääset lähettämään rajattomasti yksityisviestejä. Saat myös ilmoituksiisi suositeltu-leiman ja ilmoituksillesi enemmän näkyvyyttä.

Olen seurannut monia kiinnostavia ilmoituksia. Näkeekö ilmoituksen tekijä, että olen kiinnostunut?

Jos ilmoituksen tekijä on päivittänyt jäsenyytensä maksulliseksi, hän voi nähdä ketkä ovat seuranneet hänen ilmoituksiaan. Hän voi halutessaan kysyä tarkemmin heidän kiinnostuksestaan yksityisviestein.

Otin avukseni myyntiin jo välittäjän. Voinko halutessani vaihtaa myynnin KotiKylään?

Meidän puolestamme kyllä. Voit myös pyytää välittäjää tekemään ilmoituksen kodistasi, jolloin saat myös KotiKylän avuksesi. Välittäjien ilmoitukset ovat lisämaksullisia.

Jos välittäjä ei tähän suostu, suosittelemme odottamaan sopimuksen päättymistä. Sen jälkeen voit julkaista Kotiesittelyn ja hankkia halutessasi Myyjän ja/taiOstajan Työkalupakin.

Olen PRO-jäsen eli voin lähettää yksitysviestejä kaikille jäsenille. Voinko liittää viestiin omat yhteystietoni?

Se ei ole valitettavasti sallittua.

Myös maksutta mukana olevat Kaveri-jäsenet pääsevät lukemaan heille tulleet viestit, mutta vastaaminen viesteihin edellyttää jäsenyyden päivittämistä PRO:ksi. Jos viestisi vastaanottaja ei pysty maksamaan 9,90€ summaa vastatakseen viestiisi, uskomme että hän ei ole muutenkaan sinulle kovin potentiaalinen sopimuskumppani.

Voinko julkaista nyt kotiesittelyn, jos päädynkin myöhemmin ottamaan avukseni myyntiin välittäjän?

Tottakai voit. Yhtä hyvin voit myös hankkia KotiKylästä kiinteään sopuhintaan Myyjän Työkalupakin, joka sisältää kaiken tarpeellisen, mitä voisit saada perinteiseltä välittäjältä.

Esittelyt hoidat tosin KotiKylässä itse, koska olet itse kotisi ja asuinympäristösi paras asiantuntija ja sillä tavalla säästät tuhansia euroja. Jos esittelyjen pitäminen itse tuntuu hankalalta, mikään ei estä käyttämästä apunasi tuttavaa, joka avaa ovet ja kirjaa kävijöiden yhteystiedot ja kysymykset muistiin.

Miten osaan tehdä kaupat turvallisesti ilman välittäjää?

Kun olet rekisteröitynyt jäseneksi, käytössäsi on maksuton verkko-opastuksemme ja lakimiehen laatimat sopimuspohjat. Saat opastusta myös sähköpostitse. Jos haluat all inclusive-palvelua, valitse Myyjän tai Ostajan Työkalupakki, niin olemme henkilökohtaisesti tukenasi verkon tai puhelimen kautta aina kun tarvitset.

TallennaTallenna