Hintahaarukka: Alkaen enintään

Laajennettu haku

Lisää Kotivertailuun

TAVOITTEENA TURVALLISEMPI ASUNTOKAUPPA.

Asuntokauppariita, hometalo ja oikeusjuttu? Julkisuuteen tulleet ostajien ja myyjien ongelmat lisäävät vaaran tunnetta asunto- ja kiinteistökaupassa ja harva meistä halajaa lisää vaaroja elämäänsä. Moni kotinsa myyntiä suunnitteleva turvautuu pelkonsa ajamana välittäjään, mutta harva tietää, että välittäjän käyttö ei takaa myyjän ja ostajan asunto- ta kiinteistökaupan turvallisuutta. Joskus jopa päinvastoin.

Välittäjä ei ole asuntokaupassa sopimusosapuoli.

Välittäjä ei ole koskaan asuntokaupan juridinen osapuoli. Hän ei ole useimmiten edes juridiikan tai rakennusalan asiantuntija, hän on nimensä mukaisesti välittäjä eli asunnon myyntimies tai nainen. Välittäjä vastaa vain oman myyntityönsä kunniallisesta suorittamisesta. Myyjä vastaa yksin asuntonsa kunnosta ja asunnostaan annetuista tai antamatta jätetyistä tiedoista, oli tiedot sitten antanut myyjä, välittäjä tai myyjän muu edustaja.  Jos välitysliikkeessä useampi eri välittäjä myy asuntoa, myyjä vastaa ostajalle kaikkien heidän puheistaan. (Asuntokauppalaki 6. luku, 27.pykälä)

Välitystyöhön voi edelleen teoriassa ryhtyä kuka vain ja millä taustalla tahansa. Osalla välittäjistä on suoritettuna varsin kimurantti LKV-tutkinto, Keskuskauppakamarin hallinnoima kiinteistönvälittäjien lakitentti, jonka johdosta he saavat käyttää käyntikortissaan nimikettä kiinteistönvälittäjä. Välitysalan vaatimuksia tiukennettiin joku vuosi sitten siten, että välitysliikettä ei voi enää pyörittää ilman, että puolella välitystyötä tekevistä välittäjistä on LKV-tutkinto.

Myyjän ja ostajan on tunnettava ja hoidettava vastuunsa.

Miten sitten edistetään asunto- ja kiinteistökaupan turvallisuutta? Avainasemaan nousevat asuntokaupan juridiset osapuolet – kodin ostajat ja myyjät. Asuntokauppalaki ja Maakaari säätelevät asunnon ostamista ja myymistä ja ostajan ja myyjän velvollisuuksia. Mitä paremmin ostajat ja myyjät hoitavat omat vastuunsa ja velvollisuutensa ennen kauppaa, sitä paremmat mahdollisuudet asuntokaupalla on onnistua.

Ostajan ja myyjän kannattaa tavata ja keskustella keskenään ilman turhia välikäsiä jo ennen tarjousprosessin käynnistymistä. Myyjän tulee kertoa kaikki tärkeä selkeästi ja kirjallisesti.  Ostajan taas tulee perehtyä asuntoon, selvittää, havannoida ja kysellä.

Asuntokaupan Turva -työryhmä: Myyjien ja ostajien tietotasoa ja keskinäistä vuorovaikutusta lisättävä

Ympäristöministeriö ja Hometalkoot.fi pestasi 2013 laajan ammattilaistyöryhmän pohtimaan, miten Suomen asunto- ja kiinteistökaupasta voisi tehdä nykyistä turvallisempaa. Tavoitteena oli ennaltaehkäistä alati yleistyviä, kaikille osapuolille raastavia asuntokauppariitoja. Arvaattekin ehkä, millaisia ratkaisuehdotuksia työryhmä nosti esille. 1) Asuntokaupan juridisten osapuolten – ostajien ja myyjien – tietämyksen heidän omista vastuistaan ja velvollisuuksistaan on lisäännyttävä ja 2) ostajien ja myyjien on hyvä päästä tapaamaan ja keskustelemaan keskenään ennen tarjouksen tekoa ja kauppaa.

Tervetuloa KotiKylään, me uskomme juuri tähän. Haluamme tehdä asunto- ja kiinteistökaupastasi turvallisempaa, helpompaa ja kustannustehokkaampaa.

The good of the people is the greatest law. Marcus Tullius Cicero

ENTISTÄ TURVALLISEMPI ASUNTOKAUPPA

Myyjä ja ostaja tuntevat ja hoitavat omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, ostajalla selonottovelvollisuus.

Myyjä ottaa ennen kotinsa myyntiin laittoa selvää, mitä on myymässä ja ostaja ennen tarjouksen tekoa, mitä on ostamassa

Myyjä ja ostaja käyvät keskustelua avoimesti keskenään asunnon ominaisuuksista ja kunnosta.

Kaikki tärkeät asiat kerrotaan kirjallisena esim. sähköpostilla.

Myyjä ja ostaja palkkaavat tarvittaessa asunnon kunnon selvittämiseen puolueettomia kuntotarkastajia tai muita rakennusalan ammattilaisia.

Ostotarjous ja kauppakirja tehdään KotiKylän valmiita malleja hyödyntäen ja tarvittaessa kauppakirja tarkastetaan lakimiehellä.

Ostamassa?

Ennen kuin teet ostotarjouksen.

Kauppakirjaa tekiessäsi tai hyväksyessäsi.

Myymässä?

Ennen kuin hyväksyt ostotarjousta.

Kauppakirjaa tekiessäsi tai hyväksyessäsi.

Asuntokauppalaki säätelee uusien ja käytettyjen osakehuoneistojen kauppaa. Maakaari taas ohjaa kiinteistöjen kauppaa, luovutusta, lainhuutoa ja kiinnityksiä. Tästä löydät linkit ajantasaisiin lakeihin. (Ne eivät ole niin mutkikkaita kuin luulet.)

Asuntokauppariita: yleisimmät aiheet

  • Yllätyksenä ostajalle tulevat asunto-osakeyhtiön remontit.
  • Kosteusvauriot
  • Teknisten laitteiden toimimattomuus
  • Virheelliset tiedot asunnon koosta, materiaaleista ja ominaisuuksista.
  • Yhtiöön ja yhtiöjärjestykseen liittyvät asiat (esim. piha-alueiden hallintaan tai osakkaiden ja yhtiön vastuunjakoon liittyvät asiat)

Kiinteistökauppariita: suurimmat aiheet

  • Puuttuvat salaojat, vuotavat katot, lämpövuodot ja muut rakennustekniset ongelmat.
  • Talon rakennusvirheet
  • Kosteusvauriot
  • Kiinteistön ja sen hallinta-alueiden epäselvästi merkityt rajat
  • Virheelliset tiedot rakennuksesta, sen materiaaleista, koosta ja ominaisuuksista.

Asiantuntijana mm. ylitarkastaja Timo Masso, Kuluttajariitalautakunta.

KotiKylä suosittelee

Tee ostotarjous ja kauppakirja hyödyntäen KotiKylän valmiita malleja.

KotiKylän Kaupasta löydät lakitoimisto Herkulex:in laatimat valmiit ostotarjous-, kiinteistökaupan esisopimus- ja kauppakirjapohjat.

Soita asunto-ja kiinteistökauppaan erikoistuneelle lakimiehelle.

Tarvittaessa voit kysyä puhelimitse neuvoa lakitoimisto Herkulexilta sekä kauppakirjan teossa että muissa asuntokaupan juridiikkaan liittyvissä asioissa. Palvelun hintakaan ei päätä huimaa. Minuutti maksaa 1,98 € +pmp/mpm (sis.alv 24%)

Hanki Myyjän tai Ostajan Työkalupakki, niin saat asunto- ja kiinteistökaupariitoihin ensiapua.

Asunto- ja kiinteistökaupoista seuraa usein jonkinlaista jälkipuintia, oli kaupat tehty omatoimisesti tai maan parhaaksi tituleeratun välittäjän avustuksella. Välittäjät eivät vastaa asunnosta annetuista tiedoista tai asunnon kunnosta ja riitatilanteissa he yleensä neuvovat ostajaa vain jättämään reklamaation ja myyjää vastaamaan siihen. KotiKylä on vienyt palvelunsa astetta pidemmälle. Laajimpiin Myyjän ja Ostajan Työkalupakkeihin kuuluu Asuntokauppariitojen Ensiapu kolmen kuukauden ajan kaupastasi. Autamme sinut alkuun, kerromme etenemisvaihtoehdoista, opastamme reklamaation teossa ja ohjaamme sinut ottamaan yhteyttä kannaltasi oikeisiin tahoihin. Haluamme, että voit nukkua yösi rauhassa myös asuntokaupan jälkeen.

Jos jokin on pielessä, tee reklamaatio.

Kun huomaat ostamassasi asunnossa, palvelussa tai remontissa virheen, ota välittömästi yhteyttä myyjään. Parhaiten se sujuu, kun lähetät myyjälle asiallisen kirjallisen reklamaatiokirjeen.  Kilpailu- ja Kuluttajavirasto ja Maistraattien Kuluttajaneuvonta ovat laatineet yhdessä mainion työkalun, jonka avulla saat laadittua ammattimaisen reklamaation hetkessä. P.s. Ei haittaa, vaikkeivat vaatimuksesi ole vielä loppuunmietittyjä. Voit aina tarkentaa niitä myöhemmin, kun pääsette asian selvittämisessä eteenpäin.

Pyydä ratkaisusuositus kuluttajanriitalautakunnalta.

Oletko jo reklamoinut myyjää, muttei riita-asia ole ratkennut? Jos kyllä, voit jättää asiasta ratkaisupyynnön kuluttajanriitalautakuntaan. Asuntokauppariidoissa kuluttajariitalautakunta antaa maksutta ratkaisusuosituksia, jos asunto on hankittu asumista varten ja toinen osapuoli hakee vastapuolelta hyvitystä virheestä.

Oikeusturvavakuutus ja lakimies apuun?

Kotivakuutuksen kylkiäisenä tuleva oikeusturvavakuutus korvaa asuntokauppariitoihin liittyviä asianajo- ja oikeuskuluja, jos riidassa on kyse omasta asunnosta  ja riidan vastapuoli on kiistänyt vaatimuksenperusteen tai määrän osalta. Omavastuu on yleisimmin 15% ja korvauskatto 10 000€. Vakuutusyhtiön korvauspäätös kannattaa hankkia ennen lakimiehen palkkausta ja sopia lakimiehen kanssa kirjallisesti, että työ tehdään vakuutuskorvauksen puitteissa ja työtuntien käyttö raportoidaan sinulle tiiviiseen tahtiin.  Vaikka juttu päätyisi sovintoon eikä joutuisi vastapuolen kulujen maksumieheksi, voit muutoin saada maksettavaksesi lakimiehesi kymmenien tuhansien eurojen lisälaskun.

Paranna asuntokauppasi turvallisuutta: