KotiKylä on verkossa toimiva palveluntarjoaja, joka auttaa omistusasujia asuntonsa myynnissä, ostossa, vuokrauksessa ja kunnossa pidossa. KotiKylän asiakkaat voivat hankkia KotiKylän verkkokaupasta kodinvaihtoon ja asumiseen liittyvää tietoa ja palveluita, kuten asuntovalokuvauksia, kirjallisia hinta-arvioita, pohjapiirrustuksia tai kuntotarkastuksia.

1.Tilaaminen KotiKylän Kaupasta

1.1 Asiakkaalta tarvitaan sähköpostiosoite.

Voidaksesi tilata KotiKylän palveluita sinulla on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite, jota seuraat aktiivisesti.

Kun ostat palvelun KotiKylästä, saat sähköpostitse ohjeet tietojen ja aineistojen lähetykseen. Myös tarvittavat lisätiedot kysytään ja annetaan sähköpostitse. Kun palvelu on valmistunut, se tai siihen liittyvät dokumentit toimitetaan sinulle sähköpostilla.

Jos poistut sähköpostilistaltamme tilauksesi ollessa kesken, emme pysty toimittamaan tilausta.

1.2 Tilaukset maksetaan yleensä ennakkoon.

Maksat tilaamasi palvelut tilaushetkellä KotiKylän verkkokaupassa haluamallasi debit- tai kreditkortilla.

Jos verkkomaksaminen ei syystä tai toisesta onnistu, voimme lähettää myös sähköpostitse ennakkolaskun. Onnistuneen tilauksen jälkeen saat sähköpostiisi ohjeet etenemiseen.

Poikkeuksena tässä ovat asunnon energiatodistukset, sisäilmatutkimukset ja kuntotarkastukset. Ne tilataan KotiKylän kaupasta, mutta tarkastusaika varataan tarkastusyrityksen ajanvarauspalvelussa. Tarkastuksen lasku maksetaan suoraan tarkastusyritykselle vasta tarkastusraportin valmistuttua.

1.3 Käsittelemättömillä tilauksilla on 14 vuorokauden peruutusoikeus.

KotiKylän palveluilla on lain mukainen 14 vuorokauden peruutusoikeus. Peruutusoikeuden lasku alkaa tilauksesta eli palvelun maksuajankohdasta.

Huomioithan, että tilatun palvelun tuotanto ja toimitus käynnistyy heti, kun asiakas on toimittanut kaikki tilaukseen liittyvät toiveet, tiedot ja aineistot KotiKylään. Jos palvelu peruutetaan, kun sen tuottaminen on jo aloitettu (esim. kuvausaika on sovittu tai pohjakuvat ovat jo tuotannossa) KotiKylällä on lain mukaan oikeus vähentää asiakkaalle palautettavasta maksusta KotiKylälle jo aiheutuneet kulut. Jos palvelun tuotantoa ei ole vielä aloitettu, KotiKylä palauttaa rahat samalle kortille, mitä käytit maksamiseen.

Jos haluat peruuttaa tekemäsi tilauksen, otathan yhteyttä KotiKylään sähköpostitse mahdollisimman pian tilauksesi jälkeen.

2. KotiKylän Tietoturva

2.1. Panostamme hyvään tietoturvaan.

Suhtaudumme asiakkaiden itsestään antamiin tietoihin erittäin luottamuksellisesti. KotiKylän palvelu sijaitsee SSL-salatulla palvelimella ja KotiKylällä on vastuuvakuutus ja tietoturvavakuutus.

KotiKylän kaikki maksuliikenne kulkee Mastercard-ryhmään kuuluvan Stripen kautta. Emme näe, kerää, varastoi tai tallenna asiakkaidemme maksukorttitietoja tai sosiaaliturvatunnuksia.

KotiKylän asiakkaat antavat itse meille käyttäjätietonsa. He pystyvät hallinnoimaan niitä Oma KotiKyläni -sivulla kohdassa Käyttäjätietoni. Sivu edellyttää kirjautumista KotiKylään. Samalta sivulta asiakas voi poistaa omat käyttäjätietonsa tarvittaessa napin painalluksella.

2.2.Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille myynti- ja markkinointikäyttöön.

KotiKyla.com Oy ei luovuta KotiKylän asiakkaidensa henkilötietoja KotiKylän ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai myyntikäyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

KotiKylällä on tarkoin valittuja yrityskumppaneita,  jotka tarjoavat KotiKylän asiakkaille palveluita tai  kehittävät KotiKylän verkkopalvelua tai verkkomarkkinointia. Jotkut näistä kumppaneista voivat satunnaisesti päästä näkemään verkkopalvelussa olevia KotiKylän asiakkaiden yhteystietoja. Kaikilla näillä kumppaneilla on omat sopimuksensa käyttäjätietojen salaamiseksi ja turvaamiseksi.

Tutustu Kotikylän Tietosuojalausekkeeseen

3. Vastuut ja velvollisuudet

3.1. Asiakas vastaa aina meille antamistaan tiedoista.

KotiKylästä palveluja tai tietoa hankkiva asiakas vastaa aina kaikista itsestään ja asunnostaan annetuista tiedoista.

Asunto- ja kiinteistökaupassa ja asunnon vakuus- tai kauppa-arvon määrityksessä asunnon tietojen oikeellisuudella on iso merkitys. Kodin omistajalle voi koitua väärien tietojen antamisesta tai huolimattomuudesta juridisia seurauksia. Siksi asiakkaan on oltava tietoja antaessaan erityisen huolellinen. KotiKyla.com Oy ei pysty valvomaan tai tarkastamaan asiakkaidensa antamien tietojen oikeellisuutta.

3.2. KotiKylä noudattaa verkkokauppoja koskevaa lainsäädäntöä.

KotiKylä on verkkopalveluyritys, ei  kiinteistönvälitysliike.

KotiKylä auttaa kodin omistajia tarjoamalla heille verkkokauppansa kautta ajantasaista tietoa ja omistusasujien tarvitsemia palveluita.  KotiKylä opastaa asiakkaitaan toimimaan asunto- ja kiinteistökaupan lainsäädännön mukaisesti ja noudattaa itse verkkokauppoja ja verkkopalveluyrityksiä koskevaa lainsäädäntöä. Koska KotiKylä ei ole välitysliike eikä edes tee välitystyötä, sen toimintaan ei voida soveltaa välityslakia.

3.3. KotiKylä ei vastaa asiakkaidensa tekemien kauppojen onnistumisesta.

Vastuu KotiKylän opastuksen ja netissä olevien ladattavien sopimusmallien arvioimisesta, soveltamisesta, käyttämisestä ja oman asuntokauppansa onnistumisesta on aina asiakkailla.

KotiKylän verkkosivuilta löytyvä verkko-opastus ja ladattavat sopimusmallit on tehty Asuntokauppalain ja Maakaaren yleisten säädösten ja periaatteiden mukaisesti. Ohjeet ovat kuitenkin geneerisiä eli ne eivät sovellu sellaisenaan kaikkiin asunto- ja kiinteistökauppoihin. Ladattavat sopimuspohjat on tehty vain antamaan esimerkkiä ja kaupan osapuolten tulee muokata ne omien tarpeidensa mukaisesti.

Myyjällä on asunto- ja kiinteistökaupassa aina lakisääteinen tiedonantovelvollisuus eli myyjä vastaa asunnon virheistä ja asunnosta annettujen tietojen oikeellisuudesta riippumatta siitä, kuka ne ostajille antoi. Myyjä vastaa myös mahdollisen välittäjänsä sanomisista ja sanomatta jättämisistä. Ostajalla puolestaan on selonottovelvollisuus myytävänä olevaa asuntoa koskien eli hän ei voi vedota kaupan jälkeen asioihin, jotka olivat nähtävissä tai luettavissa asiakirjoista ennen kaupan tekoa. Välittäjän tai muun ammattilaisen käyttö asunto- tai kiinteistökaupassa ei poista ostajan ja myyjän vastuuta.

3. 4. KotiKylä ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat KotiKylän verkkosivujen käyttökatkoksista tai ongelmista käyttäjien verkkoyhteyksissä tai laitteissa.  

KotiKyla.comin käyttö vaatii hyvän verkkoyhteyden lisäksi toimivan tietokoneen tai mobiililaitteen, jonka käyttöjärjestelmä ja verkkoselain on päivitetty. KotiKyla.com Oy ei vastaa palvelun käyttäjien verkkoyhteyksistä, laitteista tai ohjelmistoista aiheutuvista ongelmista.

KotiKyla.com Oy ei vastaa myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat tilapäisistä käyttökatkoksista KotiKylän verkkopalveluissa. KotiKylä tiedottaa Facebook-sivuillaan mahdollisista isommista vioista ja käyttökatkoista ja pyrkii korjaamaan esiin tulevat viat mahdollisimman nopeasti.

Jos havaitset KotiKylässä teknisiä ongelmia, joista emme ehkä ole vielä tietoisia, kertoisitko niistä meille sähköpostilla (heippa@kotikyla.com) niin pääsemme korjaamaan niitä heti.