Lisää Kotivertailuun

 

Sorry, even we have our rules.

KotiKylän käyttöehdot: Yleistä

KotiKylä on verkossa toimiva kaupallinen palvelu, joka opastaa ja auttaa asiakkaitaan kodin myymisessä, löytämisessä ja ostamisessa  sovittua veloitusta vastaan. KotiKylässä on myös kodin omistajille ja ostajille tarkoitettu palvelujen verkkokauppa.

Tietoturva

Suhtaudumme asiakkaiden itsestään antamiin tietoihin erittäin luottamuksellisesti.

KotiKylän kaikki maksuliikenne kulkee Mastercard-ryhmään kuuluvan Stripen kautta. KotiKylä ei koskaan näe, varastoi tai tallenna asiakkaidensa maksukorttitietoja.

KotiKylän asiakkaat antavat itse palveluun käyttäjätietonsa ja pystyvät hallinnoimaan niitä Oma KotiKyläni -sivulla kohdassa Käyttäjätietoni. Samalta sivulta asiakas voi poistaa omat käyttäjätietonsa tarvittaessa napin painalluksella.

KotiKyla.com Oy ei luovuta KotiKylän asiakkaiden henkilötietoja KotiKylän ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai myyntikäyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

KotiKylällä on yrityskumppaneita, jotka ovat mukana KotiKylässä tai jotka tarjoavat KotiKylän jäsenille asuntokaupassa tarvittavia palveluita. KotiKylä valvoo ja ohjaa heidän tekemisiään KotiKylän asiakkaiden osalta.

Ne yrityskumppanit, jotka ovat mukana kehittämässä KotiKylän verkkopalvelua tai verkkomarkkinointia, voivat satunnaisesti päästä näkemään verkkopalvelussa olevia KotiKylän asiakkaiden yhteystietoja. Kaikilla näillä kumppaneilla on  omat sopimuksensa käyttäjätietojen salaamiseksi ja turvaamiseksi.

KotiKylän palvelu sijaitsee SSL-salatulla palvelimella ja KotiKylällä on välitysliikkeiltä vaadittavien vastuuvakuutusten ohella myös tietoturvavakuutus.

Tutustu Kotikylän Tietosuojalausekkeeseen

 

Asiakas vastaa antamistaan tiedoista

Asunto- ja kiinteistökaupassa myyjä vastaa lain mukaan aina asunnostaan annettavien tietojen oikeellisuudesta, ostaja taas asunnon ja sen tietojen tarkastamisesta ennen kauppaa. Verkkopalveluissa jokainen taas vastaa itse antamistaan henkilötiedoista ja niiden oikeellisuudesta.

KotiKylän asiakas vastaa  itsestään ja asunnostaan antamistaan tiedoista. KotiKyla.com Oy ei pysty valvomaan asiakkaiden antamien tietojen oikeellisuutta eikä vastaamaan niistä. Jos havaitset palvelussa systemaattista ja tarkoituksellista väärien tietojen antamista tai muuta palvelun väärinkäyttöä, kerrothan siitä heti meille ([email protected]).

Voimassaolo ja peruuttaminen

Myyntipakit ja Kotietsivät ovat asuntokohtaisia ja päättyvät, kun asunto on myyty,  uusi koti on löytynyt, asiakas haluaa päättää sopimuksensa ilman kauppaa tai palvelun tilaamisesta on kulunut 12 kk.

Kodin myynnin tai kodin  etsinnän voi laittaa halutessaan välillä tauolle, jolloin palvelun voimassaoloaika ei kulu. Taukojen kesto saa olla kerrallaan max 2 kk ja yhteensä max 4 kk.

Myyntipakki- ja Kotietsivä- sopimuksen voi päättää koska tahansa, mutta maksettua alkumaksua ei palauteta. Koska asunnon myynti- ja ostoprosessit ovat usein pitkiä, KotiKylällä on muiden välittäjien tapaan myös ns. Jälkipalkkio-oikeus: Jos asiakas tekee 12 kk sisällä peruutuksesta asuntokaupat KotiKylän kautta löytyneen ostajan tai myyjän kanssa, KotiKylällä on oikeus asiakkaan kanssa sovittuun loppumaksuun. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa toteutuneista kaupoista KotiKylälle.

Maksuttoman Kaveri-jäsenyyden voimassaolo päättyy, kun käyttäjä peruuttaa jäsenyytensä Kotikyla.comin Oma KotiKyläni-osiosta löytyvän Peruuta jäsenyys-linkin kautta.

Kotiesittely ja Kotietsivä

KotiKylän keskiössä ovat käyttäjien julkaisemat ilmoitukset.

Kotiesittelyt ovat kotien kattavia nettiesittelyitä, joiden avulla muut pääsevät tutustumaan asuntoon ja sen hyviin puoliin. Kotiesittelyitä markkinoidaan KotiKylän lisäksi Oikotien Asunnoissa, Facebookissa, Googlessa ja Instagramissa.

Maksuttomat Etsin Kotia-ilmoitukset ja maksulliset Kotietsivät ovat ilmoituksia, joilla käyttäjä  kertoo kotien omistajille, millaista ostettavaa asuntoa hän etsii.

Käyttäjät pääsevät hallinnoimaan ilmoituksiaan 24/7 ja vastaavat itse niissä annetuista tiedoista.

Asunto-ja kiinteistökaupan vastuut

Suomen laki säätelee asunto- ja kiinteistökauppaa. Lakipykälien tarkoituksena on turvata ostajien ja myyjien asema yhdessä elämän tärkeimmistä ostopäätöksissä. Lain mukaan myyjä ja ostaja ovat asuntokaupan ainoat juridiset osapuolet, jotka vastaavat yhdessä kaupan onnistumisesta. Siksi on tärkeää, että molemmat saavat puolueetonta opastusta asuntokauppaansa ja omien vastuidensa hoitamiseen. Myyjällä on lakisääteinen tiedonantovelvollisuus, ostajalla selonottovelvollisuus myytävänä olevaa asuntoa koskien. Toisin kun usein luullaan, kiinteistönvälittäjällä tai muulla väkikädellä ei ole asuntokaupasta lakisääteistä vastuuta. Myyjä vastaa asunnon virheistä ja asunnosta annettujen tietojen oikeellisuudesta riippumatta siitä, kuka ne ostajille antoi.

KotiKylä pyrkii edesauttamaan asuntokauppojen onnistumista ja pienentämään asuntokaupan riskejä antamalla käyttäjilleen ja asiakkailleen asuntokauppaan ja sen turvallisuuteen liittyvää yleistä tietoa, työkaluja ja ohjeita. Valtaosa asunto- ja kiinteistökaupoista etenee samalla sapluunalla ja KotiKylän verkkosivuilla oleva maksuton ammattilaisten tekemä verkko-opastus on Asuntokauppalain ja Maakaaren yleisten säädösten ja periaatteiden mukaista ja soveltuu suureen osaan asunto- ja kiinteistökaupoista. Vastuu KotiKylän maksuttomien ohjeiden arvioimisesta, soveltamisesta ja oman asuntokauppansa onnistumisesta on aina kuitenkin käyttäjillä.

KotiKyla.com Oy huolehtii siitä, että tuottaa sovittuja palveluita sovitulla hinnalla maksaville asiakkailleen. KotiKyla.com Oy ei ole juridisesti vastuussa asunnoista annettujen tietojen oikeellisuudesta, asuntokauppojen toteutumisesta tai onnistumisesta, ostajien maksukyvystä tai kaupan eri osapuolten käyttäytymisestä ja sopimusrikkomuksista.

.

Kauppa

Asiakkaat voivat hankkia KotiKylän verkkokaupasta kodinvaihtoon ja asumiseen liittyviä palveluita, kuten asuntovalokuvauksia, videoita, hinta-arvioita tai pohjapiirrustuksia.

Tilatut lisäpalvelut maksetaan tilaushetkellä KotiKylän kaupassa. Tilauksen jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa ohjeet etenemiseen.  Poikkeuksena on Raksystemsin Kuntotarkastus. Se tilataan KotiKylän kaupasta, mutta tarkastusaika varataan Raksystemsin ajanvarauspalvelussa ja lasku maksetaan suoraan Raksystemsille tarkastusraportin valmistuttua.

Tilatun palvelun toimitus käynnistyy heti, kun asiakas on toimittanut tilaukseen liittyvät toiveet, tiedot ja aineistot sähköpostitse KotiKylään. Peruutusaika on aina maksimissaan 14 vuorokautta tilauksesta eli palvelun maksuajankohdasta. Jos palvelu peruutetaan, kun sen toimittaminen on jo aloitettu (esim. kuvausaika on sovittu tai pohjakuvat ovat tuotannossa) KotiKylällä on oikeus vähentää asiakkaalle palautettavasta maksusta KotiKylälle jo aiheutuneet kulut.

Kun asiakas ostaa palvelun KotiKylästä, hänet lisätään KotiKylän asiakasrekisteriin. Näin hänen ostoksensa pysyy muistissa ja voimme lähettää hänelle silloin tällöin hyödyllistä sähköpostia sekä hänen asiakkuuteensa että hyvään asumiseen ja fiksumpaan asuntokauppaan liittyen.

Kaupan palvelut ja hinnat

Henkilökohtainen asuntokaupan tuki

KotiKylä tarjoaa maksaville Myyntipakki- ja Kotietsivä-asiakkailleen henkilökohtaisen asiakastuen seitsemänä päivänä viikossa. Tuki tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse.

Joskus kodin myyjällä tai ostajalla voi olla kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii asunnossa tai alueella käyntiä tai soittamista tai mailailua erilaisille ulkopuolisille tahoille. Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen ei onnistu virtuaalisesti eikä se kuulu KotiKylän palvelun sisältöön.

KotiKylän palveluun ei kuulu myöskään vastata kysymyksiin, joihin vastaaminen edellyttää vastaajalta rakennusteknistä, juridista tai vastaavaa erikoiskoulutusta ja osaamista. Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen ei kuulu myöskään tavanomaisen välitysliikkeen tai välittäjän palveluun.

Tällaisissa kysymyksissä KotiKylä opastaa asiakkaitaan ottamaan yhteyttä puolueettomaan alan asiantuntijaan. Asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä rakennusteknisissä asioissa KotiKylä suosittelee Raksystemsiä ja juridisissa kysymyksissä lakitoimisto Herkulexia. Herkulex tarjoaa edullista lakimiehen puhelinneuvontaa 1,98€/min +pvm/ppm.

Sopimaton käytös

KotiKylä valvoo kotikyla.com-verkkopalvelun sisällön ja toiminnan eettisyyttä, lainmukaisuutta ja laatua ja pitää itsellään oikeuden irtisanoa asiakkuudet ja kumppanuudet, jotka eivät noudata muistutuksesta huolimatta KotiKylän käyttöehtoja. Parhaiten valvonta toimii, kun KotiKyläläiset valvovat myös toinen toisiaan. Jos havaitset KotiKylän asiakkaiden tai kumppanien keskuudessa epäeettistä, epärehellistä tai asiatonta toimintaa, otathan välittömästi yhteyttä Kotikylään ([email protected]).

Vastuunrajoitukset IT-ongelmissa

KotiKyla.comin käyttö vaatii hyvän verkkoyhteyden lisäksi toimivan tietokoneen tai mobiililaitteen, jonka käyttöjärjestelmä ja verkkoselain on päivitetty. KotiKyla.com Oy ei vastaa palvelun käyttäjien verkkoyhteyksistä, laitteista tai ohjelmistoista aiheutuvista ongelmista.

KotiKyla.com Oy ei vastaa myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat tilapäisistä käyttökatkoksista KotiKylän verkkopalveluissa. KotiKylä tiedottaa Facebook-sivuillaan mahdollisista isommista vioista ja käyttökatkoista ja pyrkii korjaamaan esiin tulevat viat mahdollisimman nopeasti.

Jos havaitset KotiKylässä teknisiä ongelmia, joista emme ehkä ole vielä tietoisia, kertoisitko niistä meille sähköpostilla ([email protected]) niin pääsemme korjaamaan niitä heti.

We love rules. Especially the good ones.