Hintahaarukka: Alkaen enintään

Laajennettu haku

Lisää Kotivertailuun

Sorry, even we have our rules.

KotiKylän käyttöehdot: Yleistä

KotiKylä on verkossa toimiva kaupallinen palvelu, joka opastaa ja auttaa rekisteröityjä asiakkaitaan kodinvaihdon suunnittelussa ja uuden kodin löytämisessä, ostamisessa ja myymisessä joko kuukausittaista tai kiinteää veloitusta vastaan.

KotiKylässä on maksuton Kaveri-jäsenyys sekä maksullisia työkalupakkeja. KotiKylässä on myös verkkokauppa, josta asiakas voi hankkia asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä yksittäisiä palveluita ja tuotteita, joista suuren osan tuottavat KotiKylän tarkoin valitsemat kumppaniyritykset.

Myyjän työkalupakit

Ostajan työkalupakit

Tietoturva

Suhtaudumme asiakkaiden itsestään antamiin tietoihin erittäin luottamuksellisesti.

KotiKylän kaikki maksuliikenne kulkee Mastercard-ryhmään kuuluvan Stripen kautta. KotiKylä ei koskaan näe, varastoi tai tallenna asiakkaidensa maksukorttitietoja.

KotiKylän asiakkaat antavat itse palveluun käyttäjätietonsa ja pystyvät hallinnoimaan niitä Oma KotiKyläni -sivulla kohdassa Käyttäjätietoni. Samalta sivulta asiakas voi poistaa omat käyttäjätietonsa tarvittaessa napin painalluksella.

KotiKyla.com Oy ei luovuta KotiKylän asiakkaiden henkilötietoja KotiKylän ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai myyntikäyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

KotiKylällä on yrityskumppaneita, jotka ovat mukana KotiKylässä tai jotka tarjoavat KotiKylän jäsenille asuntokaupassa tarvittavia palveluita. KotiKylä valvoo ja ohjaa heidän tekemisiään KotiKylän asiakkaiden osalta.

Ne yrityskumppanit, jotka ovat mukana kehittämässä KotiKylän verkkopalvelua tai verkkomarkkinointia, voivat satunnaisesti päästä näkemään verkkopalvelussa olevia KotiKylän asiakkaiden yhteystietoja. Kaikilla näillä kumppaneilla on  omat sopimuksensa käyttäjätietojen salaamiseksi ja turvaamiseksi.

KotiKylän palvelu sijaitsee SSL-salatulla palvelimella ja KotiKylällä on välitysliikkeiltä vaadittavien vastuuvakuutusten ohella myös tietoturvavakuutus.

Tutustu Kotikylän Tietosuojalausekkeeseen

Asiakas vastaa antamistaan tiedoista

Asunto- ja kiinteistökaupassa myyjä vastaa lain mukaan aina asunnostaan annettavien tietojen oikeellisuudesta, ostaja taas asunnon ja sen tietojen tarkastamisesta ennen kauppaa. Verkkopalveluissa jokainen taas vastaa itse antamistaan henkilötiedoista ja niiden oikeellisuudesta.

KotiKylän asiakas vastaa  itsestään ja asunnostaan antamistaan tiedoista. KotiKyla.com Oy ei pysty valvomaan asiakkaiden itsestään tai asunnoistaan antamien tietojen oikeellisuutta eikä vastaamaan niistä. Jos havaitset palvelussa systemaattista ja tarkoituksellista väärien tietojen antamista tai muuta palvelun väärinkäyttöä, kerrothan siitä heti meille (palaute@kotikyla.com).

Työkalupakkien ja Kaveri-jäsenyyden päättyminen

Maksuttoman Kaveri-jäsenyyden voimassaolo päättyy, kun käyttäjä peruuttaa jäsenyytensä Kotikyla.comin Oma KotiKyläni-osiosta löytyvän Peruuta jäsenyys-linkin kautta.

Myyjän ja Ostajan työkalupakit ovat voimassa niin kauan, kun asunto on myyty tai uusi koti on löytynyt. Voimassaoloaika on enintään 12 kuukautta, mutta pakin ja ilmoituksen voi laittaa halutessaan välillä tauolle, jolloin voimassaoloaika ei kulu. Taukojen kesto saa olla yhteensä max 6 kk.

Kotiesittely

KotiKylän keskiössä ovat käyttäjien julkaisemat Kotiesittelyt, eli kotien kattavat nettiesittelyt, joiden avulla muut pääsevät tutustumaan asuntoon ja sen hyviin puoliin.

Työkalupakin hankkineet kuluttaja-asiakkaat voivat julkaista ilman lisämaksua yhden kotiesittelyn omasta tai tuttavan asunnosta, kunhan hänellä on tähän asunnon omistajan lupa.

Kotiesittelyn voi julkaista joko silloin, kun on vasta harkitsemassa myyntiä tai sitten, kun aloittaa aktiivisen myynnin. Näin kodin omistaja voi jo harkintavaiheessa testata riskittömästi asuntonsa kiinnostusta ja hinnan houkuttelevuutta markkinoilla ja löytää kodilleen hyviä ostaja- ja vuokralaiskandidaatteja.

Kotiesittelyt on tarkoitettu kodin omistajien ja kodin etsijöiden työkaluksi. Kotiesittelyn julkaisu tapahtuu sitoumuksetta. Se ei edellytä, että kodin omistaja aikoisi myydä tai vuokrata asuntonsa lähiaikoina tai että hän myisi tai vuokraisi sitä ollenkaan.

Kotietsivä

KotiKylän keskiössä ovat palvelun käyttäjien julkaisemat Kotietsivät, eli ilmoitukset, joiden avulla käyttäjä kertoo kotien omistajille, millaista ostettavaa tai vuokrattavaa asuntoa hän etsii.

Työkalupakin hankkineet kuluttaja-asiakkaat voivat julkaista ilman lisämaksua yhden Kotietsivän, jolla etsii asuntoa itselle tai tuttavalle, kunhan hänellä on tähän asunnon etsijän lupa.

Kodin myyjät ja vuokraajat eivät ole useinkaan samaan aikaan markkinoilla kuin heidän kodeilleen parhaat mahdolliset ostajat tai vuokralaiset.

Kotietsivä on tähän ongelmaan uudenlainen ratkaisu. Sen avulla kotia etsivät voivat löytää tehokkaasti ja vaivattomasti sellaisia koteja, jotka eivät ole julkisesti myynnissä tai vuokrattavana tai joiden omistaja pohtii parhaillaan myyntiä tai vuokrausta. Kodin omistajat taas voivat löytää helposti ja ilmaiseksi kodilleen hyvän ostajan tai vuokralaisen.

Kotietsivä on tarkoitettu kodin etsijöiden työkaluksi. Kotietsivän julkaisu tapahtuu sitoumuksetta: Se ei edellytä, että kodin etsijä hankkii asunnon lähiaikoina tai laisinkaan.

Asunto-ja kiinteistökaupan vastuut

Suomen laki säätelee asunto- ja kiinteistökauppaa. Lakipykälien tarkoituksena on turvata ostajien ja myyjien asema yhdessä elämän tärkeimmistä ostopäätöksissä. Lain mukaan myyjä ja ostaja ovat asuntokaupan ainoat juridiset osapuolet, jotka vastaavat yhdessä kaupan onnistumisesta. Siksi on tärkeää, että molemmat saavat puolueetonta opastusta asuntokauppaansa ja omien vastuidensa hoitamiseen. Myyjällä on lakisääteinen tiedonantovelvollisuus, ostajalla selonottovelvollisuus myytävänä olevaa asuntoa koskien. Toisin kun usein luullaan, kiinteistönvälittäjällä tai muulla väkikädellä ei ole asuntokaupasta lakisääteistä vastuuta. Myyjä vastaa asunnon virheistä ja asunnosta annettujen tietojen oikeellisuudesta riippumatta siitä, kuka ne ostajille antoi.

KotiKylä pyrkii edesauttamaan asuntokauppojen onnistumista ja pienentämään jäsentensä asuntokaupan riskejä antamalla jäsenille asuntokauppaan ja sen turvallisuuteen liittyvää yleistä tietoa, työkaluja ja ohjeita. KotiKylä opastaa asiakkaitaan toimimaan Asuntokauppalain ja Maakaaren yleisten säädösten ja periaatteiden mukaisesti ja antaa tähän maksutta geneeristä verkko-ohjeistusta. Vaikka myytävät kodit ja niiden asukkaat ovat hyvin erilaisia, valtaosa asunto- ja kiinteistökaupoista etenee samalla sapluunalla ja KotiKylän verkkosivuilla oleva maksuton ammattilaisten tekemä verkko-opastus soveltuu valtaosaan asunto- ja kiinteistökaupoista. Vastuu KotiKylän ohjeiden arvioimisesta, soveltamisesta ja oman asuntokauppansa onnistumisesta on aina kuitenkin asiakkailla ja asunnon myyjillä ja ostajilla.

KotiKyla.com Oy huolehtii siitä, että tuottaa sovittuja palveluita sovitulla hinnalla maksaville asiakkailleen. Mikäli asuntokauppaasi liittyy erityisiä juridisia ongelmia tai tarvitset muutoin lakimiehen apua, sinun kannattaa käyttää lakitoimisto Herkulexen edullista puhelinneuvontaa tai tilata lisäpalveluna KotiKylästä lakimiehen kauppakirjan tarkastus. Rakennusteknisissä kysymyksissä suosittelemme kääntymään luotettujen rakennusalan ammattilaisten puoleen.

KotiKyla.com Oy ei ole vastuussa  asuntokauppojen toteutumisesta tai onnistumisesta, kaupan muiden osapuolten käyttäytymisestä tai kaupanteossa tai kaupassa syntyneistä väärinkäsityksistä.

KotiKyla.com Oy ei vastaa myöskään siitä, soveltuvatko KotiKylän verkkopalvelussa julkaistut yleiset ohjeet ja neuvot kunkin käyttäjän asunto- ja kiinteistökauppaan ja osaako käyttäjä soveltaa niitä oikein. Jos huomaat palvelussamme epäkohtia, ole ystävällinen ja kerro siitä meille mahdollisimman pian (palaute@kotikyla.com).

Kauppa

Asiakkaat voivat hankkia KotiKylän verkkokaupasta kodinvaihtoon ja asumiseen liittyviä palveluita, kuten digitalisoituja asuntovalokuvauksia tai pohjapiirrustuksia.

Tilatut lisäpalvelut maksetaan tilaushetkellä KotiKylän kaupassa. Tilauksen jälkeen asiakas saa sähköpostiinsa ohjeet ajan sopimiseen ja palvelussa tarvittavien materiaalien toimittamiseen.  Poikkeuksena on Raksystemsin Kuntotarkastus. Se tilataan KotiKylän kaupasta, mutta tarkastusaika varataan Raksystemsin ajanvarauspalvelussa ja lasku maksetaan suoraan Raksystemsille tarkastusraportin valmistuttua.

Maksetun tilauksen voi peruuttaa ilman kuluja siihen asti, että asiakas on toimittanut tilaukseen liittyvät toiveet, tiedot ja aineistot saamallaan sähköpostilomakkeella KotiKylään. Tällöin palvelun toimitus käynnistyy. Peruutukset tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen kauppa@kotikyla.com. Peruutusaika on aina maksimissaan 14 vuorokautta tilauksesta, joka lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu (esim. pohjakuvat on tehty) ja se peruutetaan, jäsenen tulee maksaa kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Kun asiakas ostaa palvelun KotiKylän Kaupasta, hänet rekisteröidään automaattisesti KotiKylän Kaveriksi, ellei hän ole jo sellainen.  Näin Kaupan asiakkaat saavat pääsyn rekisteröityneille asiakkaille tarkoitettuihin palveluihin ja sisältöihin. He saavat myös sähköpostiinsa hyötytietoa liittyen kodin vaihtoon ja kotikauppaan. Kaveruus ei velvoita mihinkään ja on voimassa siihen asti, kun asiakas sen peruuttaa.

Kaupan palvelut ja hinnat

Henkilökohtainen asuntokaupan tuki

Maksullisiin Myyjän tai Ostajan Työkalupakkeihin kuuluu kaikille yhteisen verkko-opastuksen ohella asuntokaupan henkilökohtainen sähköpostituki koko kaupan ajan. Tuki kattaa sellaiset Työkalupakin hankkijan omaan asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät normaalit kysymykset, joihin koulutetut välittäjät normaalisti osaisivat vastata ja vastaisivat. Kysymykset tulee esittää sähköisesti KotiKylän HelpDeskin kautta ja KotiKylä vastaa niihin 48 tunnin sisällä.

Joskus kodin myyjällä tai ostajalla voi olla kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii asunnossa tai alueella käyntiä tai soittamista tai mailailua erilaisille ulkopuolisille tahoille. Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen ei onnistu virtuaalisesti, eikä se kuulu Myyjän ja Ostajan Työkalupakin sisältöön.

Työkalupakkien sisältöön ei kuulu myöskään vastata kysymyksiin, joihin vastaaminen edellyttää vastaajalta rakennusteknistä, juridista tai vastaavaa erikoiskoulutusta ja osaamista. Tällaisiin kysymyksiin vastaaminen ei kuulu myöskään tavanomaisen välitysliikkeen tai välittäjän palveluun.

Tällaisissa kysymyksissä KotiKylä opastaa asiakkaitaan ottamaan yhteyttä puolueettomaan alan asiantuntijaan. Asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä rakennusteknisissä asioissa KotiKylä suosittelee Raksystemsiä ja juridisissa kysymyksissä lakitoimisto Herkulexia. Herkulex tarjoaa edullista lakimiehen puhelinneuvontaa 1,98€/min +pvm/ppm.

Sopimaton käytös

KotiKylä valvoo kotikyla.com-verkkopalvelun sisällön ja toiminnan eettisyyttä, lainmukaisuutta ja laatua ja pitää itsellään oikeuden irtisanoa asiakkuudet ja kumppanuudet, jotka eivät noudata muistutuksesta huolimatta KotiKylän käyttöehtoja. Parhaiten valvonta toimii, kun KotiKyläläiset valvovat myös toinen toisiaan. Jos havaitset KotiKylän asiakkaiden tai kumppanien keskuudessa epäeettistä, epärehellistä tai asiatonta toimintaa, otathan välittömästi yhteyttä Kotikylään (apua@kotikyla.com).

Vastuunrajoitukset IT-ongelmissa

KotiKyla.comin käyttö vaatii hyvän verkkoyhteyden lisäksi toimivan tietokoneen tai mobiililaitteen, jonka käyttöjärjestelmä ja verkkoselain on päivitetty. KotiKyla.com Oy ei vastaa palvelun käyttäjien verkkoyhteyksistä, laitteista tai ohjelmistoista aiheutuvista ongelmista.

KotiKyla.com Oy ei vastaa myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat tilapäisistä käyttökatkoksista KotiKylän verkkopalveluissa. KotiKylä tiedottaa Facebook-sivuillaan mahdollisista isommista vioista ja käyttökatkoista ja pyrkii korjaamaan esiin tulevat viat mahdollisimman nopeasti.

Jos havaitset KotiKylässä teknisiä ongelmia, joista emme välttämättä ole vielä tietoisia, kertoisitko niistä meille sähköpostilla (insinoori@kotikyla.com) niin pääsemme korjaamaan niitä heti.

We love rules. Especially the good ones.