Lisää Kotivertailuun

Hinta-arvio asunnosta on oleellinen tieto kodinvaihtoa suunnittelevalle. Sen avulla vanhan kodin myyntiä ja uuden ostoa pohtiva voi suunnitella budjettinsa realistisesti ja päättää, onko hänen ylipäätään järkeä lähteä vaihtamaan kotia. Oikean hinta-arvion saanti on kuitenkin vaikeaa, sillä asunnot ovat yleensä enemmän tai vähemmän uniikkeja eikä niillä ole ohjehintoja. Tässä käymme läpi eri keinoja hankkia hinta-arvio. 

 

Maksuton hinta-arvio välittäjältä?

Myytyjen asuntojen ja kiinteistöjen hintatilastot ovat Suomessa edelleen kiinteistönvälittäjien ja muiden alalla toimivien salaista yksityisomaisuutta. Välittäjä saattaa vilauttaa niitä salaa pöydän alta asunnon myyntiin laittoa pohtivalle, maksuttoman arviokäynnin tilanneelle asiakkaalle ja kertoa juhlallisesti, mitä asunnosta kannattaa pyytää aiemmin tehtyjen asuntokauppojen valossa. Myyntiin laittoa pohtiva asiakas saattaa puolestaan tokaista välittäjälle vihaisena, että “en mä sua sitten ota, kun naapurivälittäjä tarjoaa tästä 20% enemmän.”

Eiväthän välittäjät myyntiin ottamistaan asunnoista mitään hintaa tarjoa tai lupaa, kyse on vain summittaisesta arviosta. Ostaja ja myyjä päättävät hinnan ja ehdot, jolla kaupat syntyvät.  Asunnon maksuton hinta-arvio on välittäjille kuitenkin todella tärkeä uusasiakashankinnan väline, sillä välittäjän antama maksuton hinta-arvio vaikuttaa siihen, tekeekö asiakas välittäjälle myyntitoimeksiannon vai ei.  Koska näin on, välittäjät antavat mielellään sellaisia hinta-arvioita, joilla he uskovat tulevansa valituksi.

Asuntojen.hintatiedot.fi kertoo toteutuneita hintoja

Viime vuosina toteutuneiden kauppojen hintatilastot ovat onneksi avautuneet julkisemmiksi. Palvelussa Asuntojen.hintatiedot.fi kuka vaan voi nähdä, millä hinnalla milläkin postinumeroalueella on tehty viimeisen 12 kuukauden aikana isojen välitysketjujen kautta asuntokauppoja. Palvelu näyttää todellisia myytyjä asuntoja ilman osoitetietoja, ei helposti harhaanjohtavia keskineliöhintoja. Sen ongelmana on se, että asuntoja on palvelussa kovin vähän. Kone näyttää helposti ei-oota.

Maksuton hinta-arvio netistä, onko siitä apua? 

Viime vuosina markkinoille on tullut myös kaupallisia verkkosivustoja, joista kuka tahansa voi saada postinumeroalueeseen ja asunnon kokoon ja tyyppiin perustuvan  maksuttoman hinta-arvion. Ongelma on se, että näiden palveluiden antamat arviot perustuvat lähtökohtaisesti alueen vastaavien asuntojen keskineliöhintoihin.

Keskineliöhinnat eivät kerro yksittäisen asunnon arvosta, ellei kyse sitten ole postinumeroalueesta, jossa liki identtisiä asuntoja samanlaisilla sijainnella on todella paljon. Paperilla samankaltaistelta näyttävien asuntojen neliöhinnoissa voi olla KotiKylän tutkimusten mukaan jopa 200% heitto. Esimerkkinä: Jos halvin vastaava asunto on maksanut 1000€/m2 ja kallein 5000€/m2, niiden keskineliöhinnaksi tulee 3000€/m2, mikä ei auta kolmannen asunnon hinnoittelijaa laisinkaan.

Se, että tilastotietoihin lisäisi saunan tai parvekkeen ei  valitettavasti poista ongelmaa. Kaupunkien keskustoissa hyvä parveke tai sauna voi tuoda asunnolle lisäarvoa, mutta monilla alueilla parvekkeetonta ja saunatonta asuntoa on jopa hankalaa löytää. Verkosta saatavat pika-arviot antavat asuntotyypin ja alueen keskimääräisestä hintatasosta mainiota osviittaa, mutta eivät yksin riitä.

Tarvitset arvion juuri tietystä asunnosta.

Asunnon myyjillä on tarve saada puolueetonta tietoa vastaavien asuntojen toteutuneista kauppahinnoista, jotta he voivat asettaa oman asuntonsa hintapyynnön mahdollisimman oikealle tasolle. Mitä oikeampi asunnon hinta on heti myynnin alkaessa, sitä parempi kaupan lopputulos tulee olemaan myyjän kannalta.

Sama tarve on myös ostotarjousta pohtivilla. Pyyntihinnat eivät aina vastaa asunnon sijaintia, kokoa ja kuntoa. Moni myyjä näkee asuntonsa arvokkaampana kuin se onkaan tai haluaa kokeilla kepillä jäätä, eikä kukaan viranomainen valvo asuntokaupan hintojen kohtuullisuutta toisin kuin muussa kuluttajakaupassa. Jos ostaa asuntonsa liian kalliilla sen sijaintiin, kokoon ja kuntoon nähden, tämä paljastuu usein viimeistään siinä vaiheessa kun sitä yrittää myydä itse eteenpäin.

KotiKylä haluaa tuottaa asiakkailleen lisäarvoa muuttuvassa maailmassa. Se on konseptoinut siksi digitaalisen kirjallisen asunnon hinta-arvion, joka antaa asunto-osakkeesta tai omakotitalosta perustellun ja puolueettoman kirjallisen hinta-arvion, joka käy pankeille, ositukseen, perunkirjaan tai asuntokauppaam. Hinta-arvio sisältää analyysin myös asunnon ja alueen markkinatilanteesta. Se tehdään käymättä asunnossa, mutta siinä huomioidaan aiemmin toteutuneiden kauppahintojen  lisäksi alueen ja asuntotyypin hintahajonta, kyseisen asunnon erityispiirteet ja asiat, jotka juuri sillä alueella ja sen tyyppisissä asunnoissa näyttävät vaikuttavan hintoihin.

KotiKylän Hinta-arvio vs. verkosta saatava maksuton hinta-arvio

KotiKylässä arvion antaa aina asiaan perehtyvä ihminen eikä tietokoneohjelma. KotiKylän Hinta-arvio ei pohjaudu pelkkään dataan keskineliöhinnoista vaan se huomioi arvioitavan asunnon sijainnin alueella,  valokuvat, pohjakuvan ja tiedot asunnon kunnosta ja ominaisuuksista.  Jokainen käytetty asunto kun on unikki ja eroaa sijainniltaan, tyyliltään, kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan muista saman postinumeroalueen samankaltaisista asunnoista.

KotiKylän Hinta-arvio antaa huomattavasti laajemman ja selkeämmän kuvan alueen ja asunnon markkinatilanteesta kuin maksuttomat nettiarviot ja se soveltuu myös rivi- ja pientalojen hinnan ennustamiseen.

KotiKylän Hinta-arvio vs. välittäjien tarjoama maksuton hinta-arvio

KotiKylässä arvion antaa ihminen, joka perehtyy asuntoon saamiensa tietojen ja kuvien pohjalta, mutta ei aja paikan päälle katsomaan asuntoa perinteisen välittäjän tavoin.

KotiKylän Hinta-arvio on puolueeton eikä osa välitysliikkeen tai välittäjän uusasiakashankintaprosessia. Arviomme tavoitteena on auttaa sinua tarpeessasi, ei yrittää sen avulla houkutella sinut tekemään laajempi sopimus kanssamme.

KotiKylän Hinta-arvio on kirjallinen ja se antaa huomattavasti laajemman ja selkeämmän kuvan alueen ja asunnon markkinatilanteesta kuin välittäjien suullinen hinta-arvio.