Harva meistä myy tai ostaa koteja niin usein, että asuntokauppa muuttuisi rutiiniksi. Moni ajattelee, että kunhan käyttää välittäjää, asuntokaupassa käy aina hyvin. Näin ei ikävä kyllä aina ole. On asioita, jotka sinun myyjänä tai ostajana on hyvä ymmärtää.   

 

1) Myyjä vastaa ostajalle asunnosta annetuista tiedoista ja asunnon virheistä, käytti hän asuntokaupassa välittäjää tai ei.

 Asunnon omistajalla eli myyjällä on asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa lakisääteinen tiedonantovelvollisuus. Se tarkoittaa, että omistajan eli myyjän on annettava ostajalle ennen asuntokauppaa oikea tieto kiinteistöstä tai asunnosta eikä hän saa jättää mitään kauppaan vaikuttavaa kertomatta. Ei etenkään tiedossaan tai epäilyksessään olevia asunnon virheitä ja puutteita. Jos kaupassa käytetään välittäjää, myyjän on annettava kaikki nämä tiedot välittäjälle, jonka tehtävänä on kertoa ne ostajaehdokkaille ennen kuin he tekevät tarjouksia.

Myyjä vastaa ostajalle kuitenkin myös asunnon merkittävistä virheistä, joiden olemassaolosta hän ei voinut tietää. Myyjän lakisääteinen vastuuaika näistä ns. piilevistä virheistä on kiinteistökaupassa viisi vuotta ja asunto-osakekaupassa kaksi vuotta.

Huojentava uutinen on, että myyjä ei joudu vastuuseen kuitenkaan mistä tahansa asuntokaupan jälkeen ilmenevästä asunnon pikkuviasta, josta hän ei tiennyt. Piilevän virheen pitää olla sellainen, että ostajan tietämys siitä olisi vaikuttanut merkittävästi kauppahintaan ja siihen, tehdäänkö asuntokauppa vai ei. Oikeusistuimessa on usein edellytetty, että piilevän virheen korjauskustannusten on myös oltava vähintään 4% asunnon kauppahinnasta, jotta myyjä olisi velvollinen sen seurauksena korvauksiin.

 

2) Välittäjän käyttö ei ole pakollista eikä tee asuntokauppaa automaattisesti turvallisemmaksi. 

Moni ei tule ajatelleeksi, että välittäjä on lähtökohtaisesti myyntimies tai nainen, ei asuntokaupan tai kiinteistökaupan sopimusosapuoli tai juridiikan tai rakennustekniikan ammattilainen. Hän ei vastaa lain mukaan asunnosta tai kiinteistöstä annetuista tiedoista, asunnon kunnon arvioinnista tai asunnon virheistä. Hänen tehtävänään on myydä ja markkinoida asuntoa toimeksiantajansa lukuun ja hänen tulee noudattaa tässä työssä omaa ammattietiikkaansa eli hyvää välitystapaa.

Välittäjällä on välitysliikelain mukaan kuitenkin korostettu selonottovelvollisuus, joka tarkoittaa sitä, että hänen on varmistettava, että ostajilla on ennen tarjouksen tekemistä käytössään kaikki asuntokauppaan vaikuttava tieto.  Tätä on kuitenkin todellisuudessa hieman vaikea todentaa, sillä jos myyjä ”unohtaa” kertoa välittäjälle asunnosta tai kiinteistöstä joitain asioita, ei välittäjä niitä osaa kysyä. Välittäjällä ei myöskään ole yleensä velvollisuutta tarkistaa myyjän antamien tietojen oikeellisuutta.

Myyjä taas ei aina tajua tarkastaa, kirjasiko välittäjä  omiin papereihinsa, ns. selostusliitteeseen, oikein kaikki tiedot, mitä myyjä kertoi. Myyjän on myös hankalaa olla varma, mitä välittäjä on oikeasti kertonut suullisesti ostajaehdokkaille ja mitä jättänyt kertomatta, ellei myyjä ole ollut esittelyissä paikalla.

3) Myyjä vastaa myös välittäjän antamien tietojen oikeellisuudesta ja riittävyydestä.

Jos myyjä on palkannut asuntonsa tai kiinteistönsä myyntiin välittäjän tai muun apulaisen, myyjä vastaa juridisesti ostajalle myös hänen antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Joissakin välitysliikkeissä  kotia voi myydä samaan aikaan useampi eri välittäjä. Tällöin myyjä vastaa ostajalle heidän kaikkien sanomisistaan ja sanomatta jättämisistään.

Jos myyjä joutuu korvausvastuuseen asunnon virheestä, josta hän on todistettavasti kertonut välittäjälle myyntitoimeksiantoa tehdessään, myyjä voi hakea vahingonkorvausta välittäjältä.

 

4) Ostajan pitää tarkastaa asunto ja sen asiakirjat huolella ennen ostotarjouksen tekoa. 

Ostajalla on asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa selonottovelvollisuus eli hän ei voi vedota kaupan jälkeen asioihin, jotka hänen olisi pitänyt huomata tarkastaessaan asuntoa tai lukiessaan asunnon papereita. Ostajan ei kuitenkaan oleteta lain mukaan olevan rakennusalan ammattilainen eikä hänen tarvitse siirrellä esittelyssä huonekaluja tai käydä läpi talon rakennushistoriaa käsitteleviä mappeja.

Jos esimerkiksi olohuoneen lattialla on parketissa iso reikä, jonka päällä on ollut aina matto, ostajan ei voi olettaa nostelevan mattoa. Myyjän sen sijaan on mainittava reiän olemassaolosta ostajalle esittelyssä.

Myyjän ei kannata hermostua, jos ostajakandidaatti haluaa katsoa asunnossa kaikki nurkat läpi, availla komeroita ja kurkistaa kellareihin. Tämä kertoo siitä, että ostaja on paitsi vastuullinen ja valistunut, myös oikeasti kiinnostunut asunnosta tai kiinteistöstä.

 

5) Kosteusvauriot eivät katso asunnon rakennusvuotta tai talotyyppiä.

Neljä vuodenaikaa sateineen ja routineen laittavat Suomen talot kovalle koetukselle. Kosteusvauriot ovat yleisiä niin vanhoissa kuin uusissakin taloissa ja harva asunto säästyy niiltä kokonaan.

Väärissä paikoissa asusteleva kosteus antaa yleensä onneksi merkkejä itsestään. Tällaisia ovat kuprut, läikät tai muutoin oudot jäljet seinä- tai lattiapinnoissa. Irtoilevat materiaalit.  Lahot puurakenteet talon sisällä. Maakellarin haju huonetiloissa. Sienikasvusto seinien ja lattioiden sisäpinnoilla.

Terveyshaittoja kosteudesta tulee, jos asunnon sisäpuolisissa rakenteissa ja pinnoilla oleileva kosteus saa pinnoilla alunperin olleet normaalit mikrobit kasvamaan ja muuntumaan terveydelle haitallisiksi, esim. homeeksi.

Home ei välttämättä haise eikä näy eivätkä kaikki saa siitä samanlaisia oireita.  Voi olla, että asunnon myyjän perhe on asunut asunnossaan vuosia ilman oireita, mutta uuden ostajan perhe herkistyy ja alkaa heti kärsiä hengityselinten vaivoista. Tai toisin päin.

Kiinteistökaupan ja pientalokaupan yhteydessä on tärkeää teettää auktorisoidulla kuntotarkastajalla kuntotarkastus lisätutkimuksineen hyvissä ajoin ennen lopullista kaupantekoa. Kerrostaloasunnoissakin kannattaa tehdä ennen kauppaa kevyempi kuntotarkastus tai vaihtoehtoisesti kosteusmittaus ja märkätilatarkastus.

Jos kosteutta, lahoa tai sienikasvustoa löytyy, ei ole välttämättä syytä paniikkiin. On selvitettävä mistä ja miksi sitä tulee, uusittava vaurioituneet pinnat ja eliminoitava pikaisesti kosteuden aiheuttaja. Mitä nopeammin kosteusvaurio huomataan ja korjataan kunnolla, sitä todennäköisempää on, että säästytään pahemmilta vahingoilta ja epäterveellisten mikrobien liikakasvulta.

Asunnon tai asuinkiinteistön myyjä voi hankkia Raksystemsin kuntotarkastuksen lisänä Kauppaturva-vakuutuksen. Vakuutus korvaa myyjälle kuuluvat piilevien virheiden korjaus- ja oikeudenkäyntikulut. Vakuutus voi tulla tarpeeseen erityisesti silloin, kun myyjänä on ulkomailla asuva henkilö, kuolinpesä tai henkilö, jonka on muutoin hankalaa vastata myöhemmin taloudellisesti asunnossa ilmenevistä virheistä.

 

6) Asuntokaupassa ei ole pakko myydä, vaikka saisit hyvän tarjouksen. 

Oli kyse sitten asuntokaupasta tai kiinteistökaupasta, myyjän ilmoittama hintapyyntö ei sido myyjää mitenkään. Myyjä voi päättää aina kenelle asuntonsa tai talonsa myy ja millä hinnalla vai myykö lainkaan. Myyjä voi halutessaan kieltäytyä hintapyyntönsä mukaisesta tarjouksesta, myydä toiselle ostajalle halvemmalla tai kolmannelle yli pyyntihinnan.

7) Välittäjällä voi olla oikeus palkkioonsa silloinkin, kun hän ei myy kotiasi.

Lue aina välittäjien ehdot ja sopimukset tarkasti etukäteen. jotta vältyt yllätyksiltä silloinkin, jos mielesi muuttuu.

Jos päätät myyjänä luopua myyntiaikeistasi, mutta olet saanut ostotarjouksen joka ylittää välityssopimuksessa mainitun hinnan, perinteisellä välittäjällä on yleensä oikeus välityspalkkioonsa. Voit siis joutua maksamaan välityspalkkion, vaikka kaupat jäisivätkin tekemättä.

Joskus aiempi ostajakandidaatti voi haluata ostaa asunnon silloin, kun olet jo päättänyt välityssopimuksen. Jos toimeksiantosopimuksen päättymisestä on alle kuusi kuukautta ja välittäjä on tehnyt todistetusti töitä kyseisen ostajan saamiseksi, välittäjällä säilyy oikeus välityspalkkioonsa. Tätä kutsutaan välittäjän jälkipalkkio-oikeudeksi ja sen tarkoituksena on turvata välittäjän palkansaanti jo tehdystä työstä.

Haluatko myydä kotisi itse ammattimaisesti ja turvallisesti ja säästää samalla tuhansia välityspalkkiossa? Haluatko ostaa kotisi turvallisesti? Saat kaikki tarvitsemasi palvelut KotiKylän verkkokaupasta.